Monthly Archives: Listopad 2017

Sesja Rady Miasta-transmisja live

W czwartek, 30 listopada, odbędzie się XXII sesja zwyczajna Rady Miasta. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 13.00.

 

Porządek obrad:

 

1.       Otwarcie XXII sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.       Wręczenie gratulacji dla księdza prałata Bernarda Czerneckiego z okazji nadania Orderu Orła Białego.

3.       Informacja z działalności Rady Seniorów.

4.       Wybór Komisji uchwał i wniosków.

5.       Przyjęcie protokołów z XX i XXI Sesji Rady Miasta.

6.       Zgłaszanie interpelacji.

7.       Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.

8.       Informacja Prezydenta Miasta.

9.       Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.

10.   Zatwierdzenie wniosków Komisji Rady Miasta.

11.   Wolne głosy i wnioski.

12.   Zakończenie obrad sesji.

...
Czytaj dalej

Prezes JSW wybrany

29 listopada 2017 r. Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjęła uchwałę o powołaniu 30 listopada 2017 r. Daniela Ozona na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki IX kadencji. Daniel Ozon jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista z zakresu doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw, bankowości (inwestycyjnej i korporacyjnej), fuzji, przejęć, restrukturyzacji finansowania, zarządzania wzrostem wartości. Od 2014 roku współpracuje z EDF Trading London w zakresie doradztwa przy pozyskiwaniu transakcji w zakresie handlu prądem, gazem na rynku polskim oraz na rynkach Europy Środkowej. Od 2011 roku partner w Funduszu Carlson Private Equity Ltd. Od 2010 roku jest współwłaścicielem domu brokerskiego Ventus Asset Management S.A. posiadającego pełną licencję KNF. W latach 2008-2011 współpracował z Experior Partner. W latach 2006-2008 był związany z JSW, w której pełnił  funkcję  Zastępcy Prezesa Zarządu, Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego i Strategii Kapitałowej. Koordynował wówczas m.in. projekt fuzji kopalni Budryk z JSW oraz prace nad strategią rozwoju JSW. W latach 2004-2006 współpracował z BBK Polska na stanowisku dyrektora.  W latach...
Czytaj dalej

GeoGebra na lekcjach matematyki

27 listopada nauczyciele matematyki uczący w klasach gimnazjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych i zawodowych naszego miasta spotkali się na warsztatach „GeoGebra na lekcjach matematyki – część 1”.

Głównym celem było zaprezentowanie nowych możliwości programu GeoGebra z punktu widzenia dydaktyki oraz przygotowanie słuchaczy do tworzenia nowych materiałów dydaktycznych z matematyki z wykorzystaniem tego programu. Na warsztatach nauczyciele tworzyli różne aplety, z których będą korzystać na swoich lekcjach. Powstał miedzy innymi aplet ilustrujący twierdzenie o sumie kątów wewnętrznych trójkąta czy aplet ilustrujący wizualizację wzoru na pole koła. Należy wspomnieć o aplecie, który zaznacza ułamki zwykłe na osi liczbowej, a wykorzystany może być na każdym etapie edukacyjnym. Na zakończenie nauczyciele otrzymali instrukcję do utworzenia apletu, który ma zastosowanie w analizie danych statystycznych. Prowadzące warsztat Ewa Szatkowska – doradca metodyczny matematyki oraz Sandra Płonka – Duda, nauczycielka matematyki Zespołu Szkół Nr 6, mają już nowe pomysły na kolejne spotkanie. Jeszcze w tym roku szkolnym odbędą się warsztaty z animacji i geometrii przestrzennej, z wykorzystaniem programu GeoGebry. Czytaj dalej

12 lat za śmierć DJ’a

Sąd Okręgowy w Gliwicach ogłosił wyrok w sprawie zamordowanego DJ’a Krzysztofa Lindego. Oskarżony Adrian S. został uznany winnym śmierci mężczyzny. 
Na profilu siostry zmarłego można przeczytać - Emocjonalny dzień dla naszej rodziny. Zapadł wyrok w sprawie Krzyśka. 12 lat, tyle otrzymał S***. Maksymalna kara w tej sprawie to 15 lat. Teoretycznie o zwolnienie warunkowe będzie mógł się ubiegać po odbyciu połowy kary. Takie polskie prawo i nie nam z nim dyskutować. Przykre to, że życie mojego brata w świetle polskiego prawa jest warte 12 lat odosobnienia dla człowieka, który szacunku do innego nie ma.   Przypomnijmy, że do tragicznego zdarzenia doszło w nocy z 27 na 28 sierpnia 2016 roku na osiedlu Przyjaźń. Adrianem S. pobił Krzysztofa, został kilkukrotnie uderzony, a następnie, co najmniej dwa razy kopnięty. Mężczyznę pozostawiono bez udzielenia pomocy. 40-letni DJ został znaleziony kilka godzin później przed lokalem, a następnie przewieziony do szpitala w Cieszynie, gdzie zmarł 2 września.
...
Czytaj dalej

Uzbrojeni ochroniarze przeciwko członkom spółdzielni

7 listopada Bolesław Lepczyński – przewodniczący rady nadzorczej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, wspierany przez zarząd, zdecydował o wysłaniu przeciwko członkom spółdzielni agentów wynajętej firmy ochroniarskiej. Uzbrojeni w środki przymusu ochroniarze mieli dwa zadania. Pierwsze, nie wpuścić na salę obrad, w której odbywało się posiedzenie, członków spółdzielni. Przypominamy, że zgodnie ze Statutem GSM i Regulaminem Rady nadzorczej członkowie spółdzielni mają pełne prawo uczestniczyć w takich obradach. Drugim zadaniem wynajętych na polecenie Lepczyńskiego osiłków było uniemożliwienie Annie Gnaś wstępu na obrady rady nadzorczej, a więc organu, którego jest członkiem. Przypominamy przewodniczący RN Bolesław Lepczyński kwestionuje uprawnienie Anny Gnaś do zasiadania w radzie nadzorczej, mimo że w tej sprawie nie zapadło rozstrzygnięcie żadnego organu spółdzielni.

Wczoraj odbyło się posiedzenie prezydium rady nadzorczej. Anna Gnaś tym razem została wpuszczona na salę obrad, chociaż to co się działo, nie było pozbawione żenujących momentów.

Na facebooku na stroni GSM Nasz Spółdzielnia Anna Gnaś opisuje szerzej przebieg spotkania. Zaangażowani czynnie w sprawy GSM członkowie...

Czytaj dalej