Bohater z Szerokiej na znaczku pocztowym

Jeden z największych „Sprawiedliwych wśród narodów” oraz bohater Trzech Narodów- polskiego, węgierskiego i żydowskiego, czyli Henryk Sławik. Poczta Polska wprowadziła do obiegu znaczek na jego upamiętnienie.

Ten bohater urodził się 16 lipca 1894 roku w Szerokiej, a w 1944 roku został powieszony w niemieckim obozie zagłady Mauthausen- Gusen za wieloletnią, wzorową opiekę na Węgrzech nad tysiącami polskich uchodźców, za pomoc w przerzutach naszych żołnierzy z przyjaznych nam Węgier do tworzonej we Francji armii gen. Władysława Sikorskiego oraz za skuteczne ratowanie Żydów z Polski.

Po śmierci uhonorowano go Orderem Orła Białego.

info: Radio 90