BYĆ MOŻE MNIE NIE WIDZISZ, ALE NA PEWNO ZAUWAŻYŁEŚ PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH.

Oto hasło najnowszej kampanii społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz Radia Olsztyn. Prostym, ale jasnym przekazem organizatorzy chcą tym razem dotrzeć do kierowców. 

Fakty są bezwzględne – na przejściach giną piesi. Chcemy, aby to się zmieniło.

Kierowco, mówię do Ciebie!

Zapewnienie bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu drogowego, czyli pieszym to jedno z priorytetowych zadań Policji. Od wielu lat funkcjonariusze prowadzą szeroko zakrojone działania profilaktyczne skierowane do tej grupy, podczas których przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, edukują jak wykorzystać je w praktyce, ostrzegają o potencjalnych zagrożeniach. Kampanii skierowanych do pieszych było wiele. Tworząc je, wykorzystywano wiele kanałów komunikacji: od bezpośrednich spotkań, informacji w mediach poprzez komunikaty głosowe w autobusach i tramwajach. Gdyby pokusić się o podsumowanie tych działań, można by stwierdzić, że piesi swoją lekcję na temat bezpieczeństwa w zdecydowanej większości odrobili. Świadomość zagrożeń i umiejętność przeciwdziałania ich skutkom wzrosła, co potwierdzają dane na temat liczby zdarzeń drogowych z udziałem tej grupy. Co więcej, powszechny jest widok pieszych wyposażonych w elementy odblaskowe, a zdecydowana większość  społeczeństwa zdaje sobie też sprawę, że tragiczne w skutkach konsekwencje wypadku na drodze poniesie pieszy. Nadeszła więc kolej na apel do kierowców.

Być może mnie nie widzisz, ale na pewno zauważyłeś przejście.

Każdy z nas każdego dnia wiele razy przechodzi przez przejście dla pieszych. Do  szkoły, pracy, ze sklepu, do biblioteki, na siłownię, na spacer z psem, do lekarza, na spotkanie… Setki sytuacji dnia codziennego dotyczące każdego. Elementem je łączącym jest przejście dla pieszych czyli przepisowo rzecz ujmując „powierzchnia jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczona do przechodzenia przez pieszych, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi”. W tym miejscu przecinają się ścieżki kierowców i pieszych, i właśnie w tym miejscu dochodzi do największej liczby wypadków.

Zgodnie z przepisami, kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia, zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności. Każdy kierowca widzi znaki informacyjne i ostrzegawcze, że zbliża się do przejścia i widzi także samo przejście.

Statystyki nie pozostawiają złudzeń:

w ubiegłym roku w  260 wypadkach z udziałem pieszych zginęły 33 osoby – wszystkie były niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego. Ponad 68% wypadków spowodowanych przez kierowców względem pieszych miało miejsce na przejściu dla pieszych. Ponad 86% wypadków spowodowanych przez pieszych miało miejsce na jezdni.

Z winy kierowców doszło do 172 wypadków, w których zginęło 12 osób (wszystkie były pieszymi), a 170 zostało rannych (163 pieszych). Najwięcej wypadków, bo 117, miało miejsce na przejściu dla pieszych: w nich zginęło 8 osób, a 110 zostało rannych; tylko jedna spośród ofiar nie była osobą pieszą.

Z winy pieszych doszło do 65 wypadków drogowych, w których 10 osób zginęło, a 55 zostało rannych. Ponad 86% wypadków spowodowanych przez pieszych miało miejsce na jezdni (56 wypadków). To tam zginęło 10 pieszych, a 44 pieszych zostało rannych. Piesi spowodowali 8 wypadków na przejściu dla pieszych, w których nikt nie zginął, a 8 pieszych odniosło w tych wypadkach obrażenia.

#przejdzmyprzeztorazem

Celem kampanii nie jest antagonizowanie uczestników ruchu drogowego, ale zachęcanie ich do współpracy i wzięcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych. Zarówno pieszy, jak i kierowca mają rzeczywisty wpływ na to, co zdarzy się na przejściu dla pieszych. Tak niewiele trzeba, by przejścia stały się bezpieczne. Wystarczy, że pieszy zwolni przed przejściem, by się rozejrzeć, a kierowca zwolni, by mieć szansę na adekwatną do sytuacji reakcję.

Czytaj więcej.

Źródło: policja.pl

Leave a comment

Send a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *