Czy mediator rozwiąże spór w PGG?

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

26 marca br. wraz z Ministrem Energii Krzysztofem Tchórzewskim poseł Grzegorz Matusiak uczestniczył w spotkaniu strony społecznej z zarządem Polskiej Grupy Górniczej.
Podczas negocjacji zarząd PGG zaproponował przeznaczenie na podwyżki dla górników,z  zaplanowanego na 2018 rok zysku spółki, w wysokości 200 mln zł do końca bieżącego roku. Zdaniem zarządu PGG kwota ta pozwoliłaby na możliwy ekonomicznie wzrost wynagrodzeń. Strona społeczna nie zgodziła się na propozycje zarządu PGG, wysuwając własny postulat podwyżek. Spółka oszacowała, że na spełnienie żądań strony społecznej trzeba by było przeznaczyć do końca bieżącego roku 429 mln zł. W tej sytuacji zarząd PGG, mając na uwadze kondycję finansową spółki, konieczność realizowania inwestycji, trwającą restrukturyzację oraz obowiązek spłaty zadłużenia w wysokości 5 mld zł, nie mógł zgodzić się na to żądanie.
Strony zdecydowały o podpisaniu protokołu rozbieżności i wyznaczeniu mediatora do kolejnej tury rozmów.
Zarząd PGG dostrzega potrzebę wzrostu wynagrodzeń w spółce, jednak podwyżki powinny uwzględniać sytuację finansową spółki i być powiązane z wypracowanym zyskiem.
Zarząd PGG kieruje się odpowiedzialnością za spółkę i miejsca pracy. Dlatego chce uniknąć sytuacji, która miała miejsce w Kompanii Węglowej w 2015 roku, gdzie przekraczające możliwości firmy żądania podwyżek doprowadziły w konsekwencji do upadłości firmy.

 

Źródło: nadesłane

1 komentarz

  1. A dlaczego chce kupować inne kopalnie i tworzycie zbędne spółki dla własnych koryt???

Leave a comment