Dobra zmiana dla emerytów

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Od 1 marca 2018 r. wzrosną emerytury zgodnie ze wskaźnikiem waloryzacji, który wyniesie 2,9 %. To najwyższa waloryzacja od kilkunastu lat. Oznacza to, że najniższe miesięczne świadczenia wzrosną 0 27-28 zł. Wysokość emerytur na poziomie 2 tys. zł wzrośnie o 50 zł. Kwoty te są znacznie wyższe niż w 2017 r.

Waloryzacja ma na celu przystosowanie wysokości emerytur do rosnących zarobków oraz kosztów utrzymania. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, odbywa się ona zawsze 1 marca. Waloryzacja jest bardzo istotna, ponieważ bez niej wypłacane świadczenia z czasem przestałyby zaspokajać podstawowe potrzeby emerytów. Obowiązek corocznej waloryzacji jest wynikiem międzynarodowych standardów, które zostały określone w Międzynarodowej Organizacji Pracy i Rady Europy.

Pojawiły się najnowsze statystki dotyczące liczby zgonów Polaków w 2017 roku. Niestety, miniony rok pod tym względem był rekordowy. Okazuje się, że w roku 2017 zmarło aż 403,5 tys. Polaków, co również będzie miało to wpływ na wysokość emerytur.

Brak komentarzy.

Leave a comment