Duże zainteresowanie kartą EKUZ

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Już wkrótce rozpocznie się sezon urlopów.Wyjeżdżając do państwa członkowskiego UE/EFTA możesz ubiegać się o bezpłatną opiekę zdrowotną. Jednak, aby taka Ci przysługiwała odpowiednio wcześniej musisz wykonać niezbędne czynności formalne, które umożliwią Ci korzystanie z publicznych placówek opieki zdrowotnej za granicą w ramach Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Czym zatem jest EKUZ?

Posiadając EKUZ – Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, możesz liczyć na pomoc medyczną jedynie w publicznych placówkach w kraju, na terytorium którego będziesz przebywać. Posiadając EKUZ przysługuje Ci prawo do skorzystania z publicznej opieki lekarskiej w przypadkach jedynie niezbędnych. W niektórych państwach oprócz EKUZ niezbędne może okazać się także przedstawienie dokumentu tożsamości – NFZ sugeruje, że powinien być to paszport. Powinieneś jednak wiedzieć, że posiadając EKUZ, będziesz traktowany przez zagraniczną służbę zdrowia na takich samych zasadach, jak mieszkańcy kraju, do którego się wybierasz. W praktyce oznacza to, że jeśli jakieś świadczenie jest dla obywateli konkretnego państwa płatne, NFZ nie zwróci Ci jego kosztów, nawet jeśli w Polsce odbywa się ono właśnie w ramach NFZ.

Już po raz drugi w tym roku, 12 czerwca w Biurze Poselskim Posła Grzegorza Matusiaka uruchomione zostały dwa stanowiska obsługiwane przez pracowników NFZ celem wydania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Inicjatorem współpracy, a w niedalekiej przyszłości utworzeniem Sekcji NFZ w Jastrzębiu-Zdroju jest Przewodniczący Rady Miasta Łukasz Kasza, którego inicjatywę wspiera Poseł Grzegorz Matusiak.
Zainteresowanie otrzymaniem takiej karty jest ogromne. W czasie ostatniego dyżuru wydano około 120 takich kart. Niestety, nie wszyscy zainteresowani zdążyli, bowiem godziny dyżuru były ograniczone. Zatem już dziś inicjatorzy zastanawiają się nad kolejnym terminem uruchomienia stanowisk dyżuru pracowników NFZ, by każdy zainteresowany mógł na miejscu załatwić otrzymanie takiej karty, przed udaniem się na zagraniczny urlop.

 

Źródło: informacja własna

Komentarze są wyłączone.