Forum Ekonomii Społecznej

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój wraz z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS zapraszają na Forum Ekonomii Społecznej. Odbędzie się ono 27 października w Domu Zdrojowym przy ul. Witczaka 5.

W ramach wydarzenia stworzona zostanie wspólna przestrzeń do wymiany doświadczeń, wzorców do naśladowania i budowania partnerstwa, uczestnicy zostaną zapoznani z ciekawymi i inspirującymi działaniami w obrębie sektora ekonomii społecznej. Spotkanie będzie znakomitą okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania partnerstwa międzysektorowego.

Szczegółowych informacji na temat wydarzenia udziela Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój:
tel. 32 47 85 151, e-mail: egutowska@um.jastrzebie.pl,
tel. 32 47 85 135, e-mail: jszotek@um.jastrzebie.pl,
tel. 32 47 85 335, e-mail: gmatysik@um.jastrzebie.pl.

Uczestnictwo w Forum należy zgłosić na formularzu do 23 października

Program

Formularz zgłoszeniowy

Brak komentarzy.

Leave a comment