„Łączy nas krew, która ratuje życie” –

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

„Łączy nas krew, która ratuje życie” –
kolejna udana akcja krwiodawstwa w Staszicu.
Pobrano 12.6 litra krwi.

W środę 15 listopada 2017 roku w budynku Zespołu Szkół Nr 1 odbyła się Akcja Poboru Krwi zorganizowana przez Szkolny Klub PCK . Głównym celem akcji jest pomoc nie tylko ofiarom nieszczęśliwych wypadków, ale wszystkim potrzebującym mając na uwadze, że kiedyś sami możemy potrzebować takiego daru serca.

Niebezpieczeństwo z jakim stykamy się w codziennym życiu na drodze, a także sytuacje losowe zobowiązują do szeroko pojętego humanitaryzmu na rzecz drugiego człowieka i propagowania idei niesienia pomocy nie tylko w sytuacji bezpośredniego zagrożenia ale również w szeroko rozumianych akcjach takich jak ta w „Jedynce”.
Na apel odpowiedziało 30 osób z czego dokonano 28 pobrań – co stanowi 12,6 litra pełnej krwi. Jest to największy dar, jaki może przekazać człowiek drugiemu człowiekowi – dar życia.
Zainteresowanie jak i sama akcja pokazuje, że jest ogromna potrzeba i chęć oddawania krwi wśród uczniów Staszica.

Wszystkim, którzy darem swego serca zechcieli się podzielić w imieniu SK PCK składamy serdeczne podziękowanie, jednocześnie prosząc o równie ofiarne uczestnictwo w kolejnych naszych akcjach.

Najbliższa zaplanowana akcja już na wiosnę- ZAPRASZAMY!!!!!!!

Potrzebujących tego bezcennego leku nie brakuje, a może okazać się kiedyś, że i my będziemy jej potrzebować.

Brak komentarzy.

Leave a comment