Mieszkańcy Miasta Jastrzębie-Zdrój!-Piotr Szereda

Szanowni Państwo!
Mieszkańcy Miasta Jastrzębie-Zdrój!
Jeszcze raz serdecznie dziękuję za poparcie udzielone mi wyborach samorządowych. Składam gorące podziękowania wszystkim, którzy oddali na mnie głos oraz pomagali mi i wspierali mnie podczas trudnej kampanii wyborczej.
W dniu dzisiejszym podczas pierwszego posiedzenia Rady Miasta zostałem wybrany na funkcje Przewodniczego Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. W związku z tym Obiecuję pracować najlepiej jak potrafię, by spełnić Państwa oczekiwania i dołożę wszelkich starań, aby moje obowiązki wykonywać sumiennie i należycie, a danego mi zaufania nie zawieść.
Dzisiaj Rada Miasta w Waszym imieniu powierzyła mi wielki mandat zaufania. Wyrażona przez Was wola zmian i nadzieja na lepsze jutro – zobowiązuje. Wierzę, że poprzez ten wybór, dajemy naszemu miastu niespotykaną szansę na nowe, lepsze życie. Na nowe otwarcie i porozumienie.
Gwarantuję państwu, że jestem orędownikiem wielkiego porozumienia i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności za nasze miasto. Przed nami wielkie wyzwania, które potrzebują wsparcia, współdziałania.
Gratuluję jeszcze raz ponownego wyboru pani Prezydent Miasta Annie Hetman i wierzę, że zgodnie z jej wyrażoną wolą szerokiej współpracy, będziemy budować lepsze jutro. Wiem, że obydwoje jesteśmy gotowi na duże ustępstwa. Pomogą nam w tym, wybrani przez Państwa radni – ludzie wspaniali, którym leży na sercu dobro naszego ukochanego miasta. Wiem, że oni również postarają się nie zawieść Państwa oczekiwań.
Czeka nas dużo ciężkiej i odpowiedzialnej wspólnej pracy tej szansy nie możemy zmarnować.
Jeszcze raz dziękuję za wybór, poracie i zaufanie.
Piotr Szereda – przewodniczący Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
22 listopad 2018 rok.

Komentarze są wyłączone.