Mieszkańcy zagłosują na swoje projekty

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199
Mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskiego mają wiele ciekawych planów. Jednak czasami ich realizacja przekracza założoną w ramach budżetu kwotę. Dlatego też konieczne jest przeprowadzenie zebrań z mieszkańcami poszczególnych osiedli i sołectw, aby przegłosować, który z zaproponowanych projektów powinien zostać zrealizowany.Najbliższe terminy głosowań to:14 czerwca godz. 17.00 SP Nr 19 – osiedle Staszica

26 czerwca godz. 17.00 ZSH – osiedle Gwarków

Przedstawiamy listę propozycji zadań zweryfikowanych pozytywnie w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok. W przypadku przekroczenia kwoty będącej do dyspozycji jednostki, na zebraniu otwartym z mieszkańcami osiedla lub zebraniu wiejskim odbędzie się głosowanie.

W przypadku, gdy łączna wartość szacunkowa wszystkich zgłoszonych z danej jednostki pomocniczej propozycji zadań nie przekracza przyznanej kwoty, głosowania mieszkańców nie przeprowadza się.

Lp. Jednostka pomocnicza Kwota BOB Nazwa wnioskowanego zadania Kwota zweryfikowana przez wydział Konieczność przeprowadzenia zebrania
1.  Osiedle Staszica 60 300,00 zł Street Workout Park ul. Poznańska 1A, działka 332/10 60 300,00 zł TAK
  Oczyszczacze powietrza dla PP Nr 21 10 000,00 zł
2. Sołectwo Bzie 141 087,00 zł Oczyszczacze powietrza dla PP Nr 11 13 000,00 zł TAK
  Projekt i budowa oświetlenia ul. Budowlanej 110 000,00 zł
Projekt i budowa oświetlenia ul. Kłosowej od pętli autobusowej (skrzyżowanie z ul. Niepodległości do Nr 9) 31 000,00 zł
Projekt i budowa oświetlenia ul. Wspólna i ul. Pochyła 130 000,00 zł
3.  Osiedle Barbary 77 867,00 zł Wykonanie placu zabaw PP Nr 19 57 818,50 zł NIE
  Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Graniczna działka 313/5 20 000,00 zł
4. Sołectwo Ruptawa-Cisówka 130 426,00 zł Oczyszczacze powietrza dla PP Nr 12 13 000,00 zł TAK
  Budowa drogi ul. Czyża – od zburzonego mostu 130 426,00 zł
5. Sołectwo Skrzeczkowice 49 577,00 zł Remont chodnika ul. Gajowa oraz uzupełnienie nawierzchni asfaltowej 49 577,00 zł NIE
6. Sołectwo Borynia 82 612,00 zł Remont chodnika ul. Gajowej oraz uzupełnienie nawierzchni asfaltowej 82 612,00 zł NIE
7.  Osiedle Bogoczowiec 37 766,00 zł Remont chodnika od nieruchomości 4M do 9A 37 750,00 zł NIE
8.  Osiedle Morcinka 51 012,00 zł Budowa bulodromu – boiska do gry w bule wraz z ławkami przy siłowni na wolnym powietrzu  na ul. Katowickiej działka 450/2 18 460,00 zł NIE
  Budowa huśtawki linowej ul. Katowicka – działka 450/3 32 500,00 zł
9.  Osiedle Arki Bożka 60 778,00 zł Zakup oczyszczaczy powietrza dla Złobka Nr 1 8 000,00 zł TAK
  Montaż piłkochwytów na boisku wielofunkcyjnym SP10 60 000,00 zł
Doposażenie placu zabaw ul. Zielona 33-43 60 778,00 zł
Zakup oczyszczaczy powietrza dla PP Nr 17 10 000,00 zł
Wybieg dla zwierząt działka 176/25 40 000,00 zł
10. Sołectwo Szeroka 96 250,00 zł Zakup zmywarki i wyparzarki do kuchni przy sali OSP Szeroka 6 250,00 zł NIE
  Budowa placu zabaw ul. Gagarina działka 144-602/87 60 000,00 zł
Budowa oświetlenia odnogi ul Fredry od nr 39-41G 30 000,00 zł
11.   Osiedle Gwarków 68 120,00 zł Organizacja Turnieju Rzutów Karnych – Gwarkowe Gole 10 000,00 zł TAK
  Plac zabaw dla uczniów SP Nr 9 68 120,00 zł
Oczyszczacze powietrza dla PP Nr 6 13 000,00 zł
Zakup 2 monitrów interaktywnych do PP Nr 6 20 000,00 zł
Oczyszczacze powietrza PP Nr 8 10 000,00 zł
12.  Osiedle Pionierów 84 404,00 zł Siłownia zewnętrzna i ogrodzenie tereny przy SP Nr 5 – ul. Mazurska 6, działka 42 84 404,00 zł TAK
  Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci – rejon ul. Kaszubskiej 8 od strony południowej 47 600,00 zł
13.  Osiedle Złote Łany 34 399,00 zł Modernizacja placu zabaw wraz z projektem przy PP Nr 26          34 399,00 zł NIE
14. Sołectwo Moszczenica 88 188,00 zł Oświetlenie ul. Kościelnej 88 188,00 zł NIE
15.   Osiedle Zdrój 90 045,00 zł Zakup huśtawek na plac zabaw, zakup odświeżaczy powietrza PP23 20 000,00 zł NIE
  Budowa oświetlenia ulic – ul. Różana 25 000,00 zł
16.  Osiedle Zofiówka 49 491,00 zł Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ruchu Oporu 49 000,00 zł NIE
17.  Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne 99 387,00 zł Zakup 2 namiotów piknikowych i 50 kompletów ławostołów 33 100,00 zł TAK
  Nakładka asfaltowa ul. Przybosia 48 000,00 zł
Oczyszczacze powietrza dla PP Nr 7 8 000,00 zł
Nakładka asfaltowa ul. Ks. J. Twardowskiego 89 600,00 zł
Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni ul. Lechonia 97 060,00 zł
18.  Osiedle Chrobrego 55 491,00 zł Dokończenie modernizacji chodnika ul. Kusocińskiego do ul.Marusarzówny, doposażenie strefy rekreacyjnej wraz z elementami małej architektury i zieleni 35 491,00 zł NIE
      Remont chodnika ul. Marusarzówny do Jana Pawła II 19 680,00 zł
19. Osiedle Przyjaźń 66 022,00 zł Trakt pieszy spacerowy działka 2518/58 66 022,00 zł NIE
20.  Osiedle Tuwima 33 494,00 zł Remont chodnika od ul. Stokrotek w strone ronda oraz na wysokości zatoki autobusowej przy Restauracji Harian 33 494,00 zł NIE

Komentarze są wyłączone.