Mój przyjaciel pies

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodziców „Tęcza” od 20 października rozpoczęło realizację projektu pod hasłem: „Mój przyjaciel pies – nauczyciel, terapeuta”. Będzie on trwał do 22 grudnie 2017 roku. Beneficjentami są jastrzębskie dzieci z niepełnosprawnością umysłową oraz ich zdrowi przyjaciele.

Mając na celu wspieranie edukacji i wychowanie dzieci, a w szczególności dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Stowarzyszenie pragnie rozszerzać ich horyzonty
w poznawaniu świata. Podczas spotkań dzieci nauczą się bawić i ćwiczyć ze zwierzętami, karmić je i dostrzegać ich potrzeby.

Dogoterapia ma charakter terapeutyczny, przyczynia się do zmniejszenia lęków, uwrażliwia, relaksuje, stymuluje rozwój psychoruchowy, rozwija sferę umysłową, wycisza zachowania agresywne, rozwija spostrzegawczość oraz znacznie poprawia kondycję zdrowotną każdego dziecka. Dogoterapia jest idealną metodą wspomagającą tradycyjne postępowanie terapeutyczne, o wiele bardziej od niego przyjemną niż tradycyjne ćwiczenia.

Zajęcia z psami prowadzą wykwalifikowani kynoterapeuci z Ośrodka Dogoterapii
i Hipoterapii „Koziańskie Wierchy” w Kozach. Odbywają się one 1-2 razy w tygodniu na terenie siedziby Stowarzyszenia, czyli w Zespole Szkół nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju.
Projekt jest realizowany z pozyskanych środków z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Jastrzębia-Zdroju w ramach Małego Grantu.

Renata Sołtysik
Sekretarz Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodziców „Tęcza”

FotoGaleria

Brak komentarzy.

Leave a comment