„Nie zarażę Cię autyzmem, ale mogę optymizmem”

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Autyzmu. W tym roku Fundacja Jim promuje, aby ten dzień przebiegał pod hasłem „Autyzm na całe życie”.
Fundacja Słoneczna Kraina Dzieciom oraz Terapeutyczne Punkty Przedszkolne Słoneczna Kraina dołączają się do akcji. Działania będą realizowane przez cały miesiąc. „Nasza akcja będzie obchodzona pod nazwą – „Nie zarażę Cię autyzmem, ale mogę optymizmem”.

Chcemy dotrzeć do jak największej liczby osób, aby uświadamiać społeczeństwo, że z tym zaburzeniem da się funkcjonować przy odpowiednim wsparciu terapeutycznym – podkreśla Krystian Kroczek współtwórca Słonecznej Krainy.


„Autyzm jest zaburzeniem o nieznanej etiologii. Środowiska naukowe podkreślają podłoże genetyczne, a także duże znaczenie nietolerancji pokarmowych. Zaznaczyć trzeba, że większość rodziców obarcza szczepienia winą za pojawienie się zaburzenia u ich dzieci, zaznaczyć jednak należy, że brak na to jakichkolwiek empirycznych dowodów. Niektórzy naukowcy, mówią także o zanieczyszczeniu środowiska metalami ciężkimi, co mógłby potwierdzać fakt, iż na Śląsku, w Krakowie, czy Płocku jest największy odsetek dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Badacze wyznaczają również grupy ryzyka autyzmu, do których zaliczają się m.in. wcześniaki.

W Polsce 1 na 250 dzieci ma diagnozę z kręgu autyzmu. Liczba ta, wskazuje na ogromną potrzebę wsparcia tych dzieci i ich rodzin. Duże znaczenie ma także świadomość społeczna dotycząca ich codziennego funkcjonowania i przejawów zaburzeń. Przykładem mogą być tu zachowania trudne, które najczęściej są efektem zbyt dużej ilości bodźców w otoczeniu. Innym przykładem jest wybiórczość pokarmowa – dla przeciętnego człowieka odczytywana jako kaprys, a dla terapeuty wynik zaburzenia. Dzieci te wymagają terapii, a ta im szybciej wdrożona daje większe szanse na lepsze funkcjonowanie dziecka”- podkreśla Lucyna Legierska opiekun merytoryczny Słonecznych Krain, psycholog, logopeda, surdopedagog, współtwórca Słonecznej Krainy.
Poprzez współpracę z różnymi instytucjami chcemy przez cały kwiecień promować wiedzę na temat autyzmu. Owocem wspólnych działań m.in. z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu z Warszawy oraz Centrum Mowy i Słuchu Medincus są słuchobusy, które staną na terenie Skoczowa i Cieszyna. W Jastrzębiu – Zdroju zapraszamy na przejazd Bluebusem, którego finałem jest wykład w Hotelu Dąbrówka dotyczący wczesnych objawów zaburzeń u dzieci oraz możliwych do zastosowania form wsparcia terapeutycznego
14 kwietnia wspólnie z fundacją Luce zapraszamy do centrum handlowego Gemini Park w Bielsku-Białej na rolkowisko, warsztaty sensoryczne oraz inne atrakcje.
18 kwietnia odbędzie się również koncert charytatywny we współpracy z Teatrem Movimento z porywającą nas muzyką operetkową pod pięknym tytułem „Otuleni Błękitem”.
21 kwietnia to zakończenie naszej akcji, której finałem będzie Niebieski Piknik Rodzinny.
„Dlaczego tam? Już niedługo właśnie w tym miejscu powstanie innowacyjny ośrodek pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego, gdzie swoje miejsce znajdą właśnie m.in. dzieci z autyzmem. Przedszkole będzie prowadziło terapie sprawdzone na całym świecie pod okiem superwizorów z zagranicy z wykorzystaniem nowoczesnych możliwości obserwacji dziecka, np.: przez lustra fenickie czy w pokoju obserwacji dla rodziców. Placówka będzie łączyć w sobie doświadczenia wielu lat pracy w Przedszkolach Terapeutycznych Słoneczna Kraina z wiedzą naukowców, którzy wyznaczać będą kierunki jej rozwoju. Będzie ona miała charakter naukowo-badawczy- podkreśla Lucyna Legierska.
W czasie finału odbędą się warsztaty longbordowe z Fundacją OnBoard z Istebnej, warsztaty bębniarskie oraz taneczne z finałowym niebieskim układem z tancerzami Studia Passo z Cieszyna. Oprócz tego będzie wiele innych atrakcji dla dzieci, w tym także warsztatów sensoplastycznych. Warto tam być dla tych wyjątkowych dzieci i ich rodziców. Szczegóły na plakatach.

Brak komentarzy.

Leave a comment