Nowe pojazdy do przewozu osób niepełnosprawnych.

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Dom Nauki i Rehabilitacji oraz Zakład Aktywności Zawodowej mają nowe pojazdy do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zostały one zakupione w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – obszar D na podstawie umów zawartych między PFRON a Miastem Jastrzębie-Zdrój.

Autobus, który trafił do DNiR-u, posiada 16 miejsc dla osób niepełnosprawnych, w tym również dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Został zakupiony w celu likwidacji barier transportowych oraz zwiększenia szans na pełny udział w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością. Autobus kosztował 286 590 zł.

Celem zakupu busa dla Zakładu Aktywności Zawodowej jest transport niepełnosprawnych pracowników placówki. Służy on do przewozu 9 osób niepełnosprawnych, z możliwością przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Koszt zakupu busa wyniósł ponad 129 tys. zł.

 

Fot. Aneta Czarnocka-Kanik

Brak komentarzy.

Leave a comment