Oświadczenie radnych-elektów wybranych z list KW PiS

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

W piątek, 16-11-2018 Pani Prezydent Anna Hetman w mediach zadeklarowała współpracę ze wszystkimi radnymi. Jest też w stanie wystąpić propozycją powołania do życia dużej koalicji w Radzie Miasta – łącząc ugrupowanie Prezydent Anny Hetman z koalicją Prawa i Sprawiedliwości oraz Wspólnoty Samorządowej i przedstawiciela Samorządnego Jastrzębia.

Padło również istotne zapewnienie, że Pani Prezydent jest gotowa dać realny wpływ na podejmowanie decyzji w mieście i zaprosić do współpracy dwóch wiceprezydentów – ze Wspólnoty Samorządowej oraz Prawa i Sprawiedliwości.

Szanując zatem wynik wyborów, w których mieszkańcy Urząd Prezydenta Jastrzębia-Zdroju powierzyli Pani Annie Hetman, ale największym zaufaniem w postaci dziesięciu radnych obdarzyli z kolei Komitet Wyborczy PiS, dostrzegamy potrzebę dużo większej współpracy niż dotychczas. Deklarację medialną Pani Prezydent o chęci budowy dużej koalicji, w której kierowanie Radą Miasta powierzone zostanie największemu Klubowi, a dwóch wiceprezydentów przypadnie na rzecz Prawa i Sprawiedliwości oraz Wspólnoty Samorządowej, poczytujemy za przejaw dobrej woli.

Kluby radnych-elektów PiS, oraz zapewne WS, oczekują formalnego zaproszenia aby móc podjąć rozmowy na temat ważnych dla Jastrzębia-Zdroju spraw, które musimy wspólnie podjąć w nowej kadencji. Wspólna realizacja zadań jest dla nas najwyższym dobrem. Dlatego też do formalnych rozmów przystąpimy bez zwłoki.

info nadesłane

Komentarze są wyłączone.