Petycja sołtysów

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

W związku z podwyżką opłat (12 zł) od 1 kwietnia br. za odbiór odpadów komunalnych sołtysi (Boryni, Skrzeczkowic ,Bzia, Ruptawy, Moszczenicy, Szerokiej ) i Zarząd Osiedla Jastrzębie Górne i Dolne wystosowali petycję do Prezydenta Miasta w tej sprawie.Uważamy, że wzrost tych opłat jest nieadekwatne do zmian w zakresie odbioru odpadów.
W związku z tą petycją prosimy wszystkich mieszkańców o pisemne poparcie.
Podpisy można składać w Domu Sołeckim w dniach od 13 do 15 marca w godzinach od 8.00 do 12.00.  W tym czasie będzie również zbierany podatek.

Petycja

My, przedstawiciele mieszkańców zabudowy jednorodzinnej zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w zapisach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych – zabudowa jednorodzinna – odbioru odpadów zielonych (skoszonej trawy), zwiększenia ilości worków na odpady segregowane oraz zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów BIO.
Uważamy, że podniesienie stawki z 9 zł. do 12 zł. jest nieadekwatne do
zmian w zakresie odbioru odpadów. Mieszkańcy w zabudowie
wielorodzinnej uzyskali lepsze warunki odbioru odpadów w stosunku do poprzednich zapisów ( m.in. zwiększono częstotliwość wywozu odpadów, zwiększono odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiące odpady komunalne o 5 Mg/nieruchomość, zapewniono odbiór odpadów BIO, otrzymali pojemniki na odpady segregowane) i obniżono im opłatę o 0,60 zł.
Mieszkańcom w zabudowie jednorodzinnej prócz pojemników/worków na odpady (ograniczona ilość),odbioru liści dwa razy w roku zapewniono odbiór odpadów BIO, oraz podniesiono opłatę o 3,00 zł.
Ze względu na hodowle zwierząt oraz posiadanych kompostowników,
mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej , w przeważającej części nie będą oddawać odpadów BIO oraz odpadów zielonych.

Prosimy o przychylne rozpatrzenie naszej prośby.

Źródło: informacja nadesłana

Brak komentarzy.

Leave a comment