Pieniądze na działalność gospodarczą

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Tylko do 9 lutego Powiatowy Urząd Pracy prowadzi nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych. Maksymalna kwota dotacji, o jaką można wnioskować, wynosi 20 000 zł.

Osoby zainteresowane otrzymaniem środków przed złożeniem wniosku proszone są o kontakt z doradcami klienta.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy, pok. 20 (II p.), tel. 32 4753012 wew. 35.

Brak komentarzy.

Leave a comment