Protest wyborczy Jastrzębie-Zdrój

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Wybory zakończono, zwycięscy odtrąbili sukces. Co poniektóre portale jeszcze w trakcie liczenia głosów gromiły PiS że zażąda powtórnego liczenia głosów, czyżby coś na zasadzie „Łapaj złodzieja”?
O tej sprawie było głośno zaraz po wyborach , ale dopiero teraz otrzymaliśmy informacje o tym że wpłynął do sądu protest wyborczy.

Mówi się, że osoby piastujące ważne stanowiska w państwie powinny być jak żona Cezara, nieliczni tylko dodają, że powinny być wolne od wszelkich podejrzeń.

„Ograniczenia w kandydowaniu
Osoby, które zostały już powołane do komisji wyborczych, tracą w nich członkostwo z dniem podpisania zgody na kandydowanie na radnego lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Z tym samym dniem tracą również członkostwo w komisjach osoby będące w stosunku do osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie, zstępnymi, wstępnymi, małżonkami, rodzeństwem, małżonkami zstępnych lub przysposobionych. Należy założyć, że mówiąc o wstępnych i zstępnych ustawodawca miał na myśli zarówno krewnych w linii prostej, jak i bocznej.
Zstępni w linii prostej to krewni pochodzący od danej osoby, czyli dzieci, wnuki, prawnuki. Wstępni w linii prostej to przodkowie danej osoby, tj. ojciec, dziad, pradziad. Z kolei krewnymi w linii bocznej są osoby, które pochodzą od wspólnego przodka, ale nie są spokrewnione w linii prostej, czyli rodzeństwo, kuzyni. Przysposobienie, czyli adopcja, to natomiast stosunek prawny o treści podobnej lub takiej samej, jak stosunek łączący dziecko z jego rodzicami, ale nieoparty na biologicznym pokrewieństwie.
Krewni i powinowaci kandydata na radnego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) nie mogą być członkami tylko tej komisji, która jest właściwa dla wykonywania czynności dotyczących tego kandydata. Osoby te mogą być natomiast członkami np. obwodowej komisji wyborczej w innym okręgu wyborczym niż ten, w którym ich krewny lub powinowaty ubiega się o mandat radnego.”

Jeśli przeczytamy uważnie powyższy cytat dowiemy się,ze osoby pokrewne w każdej linii utraciły członkostwo w podanych komisjach.

Dziwi mnie że wykształcone osoby , politolodzy , osoby z tytułem profesorskim nie zachowały wydaje się podstawowych praw demokracji.

 

Szanowna Redakcjo, 

Uprzejmie informujemy, 

 

W Jastrzębiu-Zdroju za pośrednictwem Sądu Rejonowego do Sądu Okręgowego wpłynął Protest Wyborczy na ważność wyborów z dnia 21 października 2018 r.

Dotyczy on kilku spraw: prawdopodobnie źle ustalonych wyników głosowania w co najmniej dwóch obwodowych komisjach wyborczych, a także bardzo prawdopodobnych powiązań rodzinnych kandydatów na radnych z członkami obwodowych komisji wyborczych do liczenia głosów, co jest oczywiście jednoznacznym naruszeniem prawa (Kodeksu Wyborczego).

Na rozstrzygnięcie sprawy Sąd ma 30 dni.

Szczegóły w załącznikach.

Komentarze są wyłączone.