Przekaż 1% podatku

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Podatnicy mają możliwość przekazać 1% swojego podatku na organizacje pożytku publicznego. Poniżej podajemy listę organizacji z Jastrzębia-Zdroju, które można wesprzeć „jednym procentem”.

Lp. Numer KRS NAZWA ORGANIZACJI
1 0000001575 JASTRZĘBSKI KLUB HOKEJOWY GKS JASTRZĘBIE
2 0000001767 „BOKSERSKI KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE”
3 0000002718 STOWARZYSZENIE „JESTEM SOBĄ WIĘC TAŃCZĘ”
4 0000002790 TOWARZYSTWO „SPRAWNI INACZEJ”
5 0000003024 KOMITET POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI W JASTRZĘBIU-ZDROJU
6 0000003038 TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI JASTRZĘBSKIEJ
7 0000003272 STOWARZYSZENIE DIALIZOWANYCH NEPHROS Z SIEDZIBĄ W JASTRZĘBIU ZDROJU
8 0000003483 JASTRZĘBSKA UROLOGIA
9 0000012970 HOSPICJUM DOMOWE IM. KS. EUGENIUSZA DUTKIEWICZA SAC PRZY PARAFII ŚW. KATARZYNY W JASTRZĘBIU-ZDROJU
10 0000236893 STOWARZYSZENIE MKS „GKS 1962 JASTRZĘBIE”
11 0000291970 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT DUŻYCH I MAŁYCH „CZTERY ŁAPY”
12 0000330629 FUNDACJA PRO FUTURO
13 0000364436 „FUNDACJA OGNIWO”
14 0000603853 LUDOWY KLUB SPORTOWY „GRANICA” RUPTAWA
15 0000689727 STOWARZYSZENIE JASTRZĘBSKI KLUB BRYDŻA SPORTOWEGO
    ODDZIAŁY
1 0000012847 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŚLĄSKI z dopiskiem w polu „informacje uzupełniające” cel szczegółowy: dla Koła w Jastrzębiu-Zdroju
2 0000225587 POLSKI CZERWONY KRZYŻ z dopiskiem w polu „informacje uzupełniające” dla Oddziału Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju
3 0000190280 OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA z dopiskiem w polu „informacje uzupełniające” Śląskie – „Wigor” (dla Klubu Olimpiad Specjalnych „Wigor” Jastrzębie-Zdrój), lub  Śląskie – „Iniemamocni” (dla Klubu Olimpiad Specjalnych „Iniemamocni” Jastrzębie-Zdrój)
4 0000273051 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW ŚLĄSKA z dopiskiem w polu „informacje uzupełniające” dla Hufca w Jastrzębiu-Zdroju

Brak komentarzy.

Leave a comment