Przyjdź odwołać prezesa!

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Na początku stycznia rada nadzorcza miała podjąć decyzję o odwołaniu przewodniczącego rady nadzorczej Bolesława Lepczyńskiego. Tak się nie stało. Wniosek przyjęty przez większość członków rady nadzorczej nie został poddany pod głosowanie. Zdecydował o tym przewodniczący Lepczyński, wspierany przez swoich popleczników Zbigniewa Staszkowa i Jacka Próchnickiego, który nie zamieścił w porządku obrad punktu dotyczącego odwołania swojej osoby.

To jednak nie koniec skandalicznych poczynań prezesa Gerarda W. i jego zaplecza w radzie nadzorczej. Otóż prezes zwołał Walne Zgromadzenie Członków GSM. Zgodnie z zamysłem prezesa przedmiotem walnego mają być zmiana statutu oraz aż dwa głosowania o odwołanie z funkcji członka rady nadzorczej tej samej osoby. Chodzi w tym miejscu oczywiście o osobę Andrzeja Kinasiewicza, który o czym pisaliśmy uzyskał prawomocnie zabezpieczenie sądu uprawniające go do dalszych prac w radzie (link >>>>). Pokazuje to, że mający na swoim koncie dwa wyroki skazujące (link >>>>) sądu karnego, w tym jeden prawomocny, za wykroczenia na szkodę spółdzielców prezes W. nie liczy się z orzeczeniami wymiaru sprawiedliwości. Ale nie szanować wyroków sądu to za mało. Chodzi o to jeszcze, by zgnębić swojego przeciwnika, co do którego prezes i przewodniczący Lepczyński, a może zwłaszcza przewodniczący Lepczyński, najwyraźniej ma kompleksy. Dlatego głosowania będą dwa.

Zebranie zostało wyznaczone w okresie od 22 do 25 stycznia. Każdego dnia odbędą się po dwa zebrania. Godziny zebrań zostały ustalone na godz. 10.00 i 15.30. Zamysłem prezesa W . jest, a jakże, aby ne zebrania nie stawili się pracujący członkowie spółdzielni, co wskazuje na to, że prezes chce pozbyć się niewygodnego oponenta głosami pracowników przy nikłym udziale członków. Podobny pomysł mógł się zrodzić jedynie w głowie szaleńca albo człowieka wyszkolonego jeszcze w poprzednim systemie do walki z wszelakimi demokratycznymi przejawami życia społecznego. No cóż! Najwyraźniej prezesowi W. i przewodniczącemu Lepczyńskiemu członkowie spółdzielni są zbędni. Znaczenie dla nich ma jedynie płacony prze lokatorów czynsz, z którego opłacane są kilkunastotysięczne wynagrodzenia członków zarządu okraszone sutymi premiami płaconymi najwyraźniej za pogardliwe wobec członków spółdzielni publikacje z jakimi mam do czynienia w portalu i gazecie Jasnet, oraz na facebooku.

Aha. Gdyby przez przypadek na zebranie chciał się wybrać, któryś z emerytów, bo młodzi członkowie będą w pracy, prezes W. zarządził, że zebrania będą się odbywać w innych miejsca niż dotychczas. Przeważnie dalej. W kilku przypadkach na innym nawet osiedlu. Tak na wszelki wypadek. Żeby komuś nie wpadło go głowy się wziąć w nim udziału.

Samego pomysłu Zwołania Walnego Zgromadzenia Członków prezes Gerard W. najwyraźniej nie do końca przemyślał. Zapomniał, że członkowie spółdzielni mają prawo wnieść pod obrady także inne sprawy, nie objęte porządkiem obrad ustalonym przez zarząd. Warunkiem jest zebranie wymaganej liczby podpisów. Członkowie GSM warunek ten spełnili. Zarząd ma w tej sytuacji obowiązek poddać wniesione projekty pod głosowanie. Tym samym na najbliższym Walnym Zgromadzeniu członkowie spółdzielni zdecydują także o:

 • – odwołaniu Prezesa Zarządu Gerarda W,
 • odwołanie popierających go trzech członków rady nadzorczej Bolesława Lepczyńskiego, Zbigniewa Staszkowa i Jacka Próchnickiego. No chyba, że wspomniani osobnicy spółdzielców po raz kolejny „oleją”? No bo dlaczego taki Lepczyński, Staszków czy Próchnicki mieliby się słuchać członków spółdzielni, gdy do kandydowania namaścił ich prezes W.

Poniżej terminy zebrań i porządek obrad WZCz. Harmonogram podajemy za oficjalną stroną internetową spółdzielni na portalu facebook.

I część: os. Szeroka – os. 1000-lecia w dniu 22.01.2018 r. godz. 10.00, Ochotnicza Straż Pożarna, Jastrzębie-Zdrój, ul. Gagarina 130,

II część: os. Staszica – ul. Poznańska, ul. Opolska, ul. Wrocławska w dniu 22.01.2018 r. godz. 15.30, Zespół Szkół nr 2 Jastrzębie-Zdrój, ul. Poznańska 1a,

III część: os. Pionierów – ul. Śląska, ul. Kurpiowska, ul. Kaszubska ul. Pomorska, ul. Łowicka, os. Arki Bożka – ul. Wrzosowa w dniu 23.01.2018 r. godz. 10.00, Hala Sportowa „Omega” Jastrzębie-Zdrój,ul. Harcerska 14a,

IV część: os. Zdrój – ul. 1-go Maja, os. Kasztanowa – ul. Armii Krajowej w dniu 23.01.2018 r. godz. 15.30, Dom Retro, Jastrzębie-Zdrój, ul. Karola Miarki 15,

V część: os. Chrobrego – ul. Kusocińskiego, ul. Marusarzówny w dniu 24.01.2018 r. godz. 10.00, Hala Widowiskowo-Sportowa Jastrzębie-Zdrój, Al. Jana Pawła II 6,

VI część: os. Morcinka – ul. Krakowska, os. Barbary – ul. Jasna w dniu 24.01.2018 r. godz. 15.30, Zespół Szkół nr 1 Jastrzębie-Zdrój, ul. Graniczna 2,

VII część: os. Morcinka – ul. Katowicka w dniu 25.01.2018 r. godz. 10.00, Hala Sportowa „Omega” Jastrzębie-Zdrój, ul. Harcerska 14a,

VIII część: os. Przyjaźń – ul. Kopernika, ul. Piastów w dniu 25.01.2018 r. godz. 15.30, Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Jastrzębie-Zdrój, ul. Piastów 15.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór prezydium zebrania w składzie: przewodniczący, sekretarz i ewentualnie asesor.

3. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.

4. Zapoznanie z Regulaminem obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Stwierdzenie prawomocności zebrania.

6. Przedstawienie projektu zmian do Statutu i podjęcie stosownej uchwały.

7. Omówienie uchwały Rady Nadzorczej nr 57/2017 z dnia 10.07.2017 r. i podjęcie uchwały (w głosowaniu tajnym) o uchyleniu zawieszenia lub odwołaniu zawieszonego członka Rady Nadzorczej p. Andrzeja Kinasiewicza.

8. Omówienie ewentualnych wniosków członków, wniesionych zgodnie z §24 ust. 5 i 6 Statutu GSM i podjęcie stosownych uchwał.

9. Dyskusja, ewentualne pytania członków Spółdzielni.

10. Zakończenie obrad.

W imieniu większości członków rady nadzorczej, pomimo rzucanych członkom kłód pod nogi, zachęcamy do wzięcia udziału w zebraniach.

10 comments

 1. GSM

  Członek RN jest organek kontrolnym nie ma w swoich rękach mocy decyzyjnych. I osoba której zadaniem jest kontroluje, padł wniosek by go odwołać z RN za to ze jest gdzieś w innej RN. Prezes ma udziały w firmie i na tym nie koniec, dlatego za na pytanie jego działalność biznesowa wykraczająca poza GSM do dziś odpowiedzi nie ma. Człowiek który ma dostęp wo wszelkich informacji GSM i nieograniczone możliwości dysponowania finansami GSM może prowadzić taką działalność? Czy w GSM stało się to normalnością że prezes może wszystko a niewygodnych członków do odwołania jak p. Kinasiewicza. Nie dajmy się zwariować.

 2. spółdzielca II

  Jak to się stała, że trzy osoby z RN tzn. Prezydium bez p. Koczy, decyduje razem z prezesem o tym co będzie tematem obrad posiedzenia RN, mając w „głębokim poważaniu” wnioski podjęta na posiedzeniach RN. Z ciekawości, regulamin precyzuje, że to członkowie RN mają prawo składać wnioski, ale obecne Prezydium ( trzy osoby) tego prawa odmawiają. Cztery osoby zawładnęli spółdzielnią, trzy osoby to RN i czwarty prezes, korupcja spółdzielczą cuchnie z daleka.

 3. czytelnik

  Władza oddana zbyt długo w jedne ręce deprawuje. Tworzą się kliki, układziki, koła wzajemnych zobowiązań i powiązań. Jednym zdaniem – „ręka rękę myje”. Tylko bezwzględne rozcięcie tego węzła daje członkom Spółdzielni cień szansy na odebranie swojej własności i wyrwanie GSM z rąk betonowego kręgu powiązań. Prezesowi i minimum Przewodniczącemu Rady należy powiedzieć: szerokiej drogi już czas

 4. Mieszkaniec

  Żenada ludzie.

 5. Prezes powinnoen trochę ocieplic wizerunek i pokzaywac sie z żoną publicznie.

 6. Żenada GSM – to co działo się na Walnych Zgromadzeniach to żenada to jest: 1. Statut nie uchwalony a. nie był ustalony i uzgodniony ze Komisją Statutową, b. nie uzgodniony z Radą Nadzorczą c. prawnik (zarząd ) nie przedstawił i nie omówił członkom propozycji, d. Zarząd chciał przegłosować całe zmiany jedną uchwałą, e. chciał wymusić na członkach aby pełnomocnictwa były płatne ( nie zgodne z intencją ustawodawcy ), wprowadzić gwarancję nie możności odwołania członków zarządu ( prezesa ) wbrew intencjom ustawodawcy. 2. Pomimo ustawowego i statutowego nakazu nie wprowadzono uchwał i wniosków prawidłowo złożonych przez członków spółdzielni, 3. Zarząd zmusił do angażowana się pracowników 4. Prezes ubliżał obecnym członkom spółdzielni, 5. Brak profesjonalnej obsługi Walnego Zebrania.

 7. Oj ale agresja niezwolennikow prezesa jest przerażająca.

 8. Wątpię by to coś dalo. Ale kto tam wie

 9. GSM cz

  Mówi się przeciwników. I na nich w pełni zasłużył. Tak jak on potraktował swoich członków, to było niegodne za prawem, z dobrymi zasadami spółdzielczości, z kulturą obycia i zachowania. Pokrzykiwanie na członków GSM, wychodzenie z sali obrad,, żucie gumy itd.

 10. Oj tam czepiacie się o gume. Masakra

Leave a comment