Transgraniczna konferencja

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Zapraszam do udziału w transgranicznej konferencji, będącej podsumowaniem trwającego od grudnia 2016 roku projektu miasta Jastrzębie-Zdrój pn. „Analiza odtworzenia linii kolejowej w Jastrzębiu-Zdroju w kontekście regionalnych i transgranicznych połączeń kolejowych”.

Projekt ten realizowany był w partnerstwie czeskich miast Havířov, Karviná oraz Petrovice u Karviné. Jego celem było opracowanie profesjonalnej analizy społeczno-ekonomicznej różnych modeli rewitalizacji i włączenia Jastrzębia-Zdroju do sieci regionalnych połączeń kolejowych, ze szczególnym uwzględnieniem transgranicznego wariantu obsługi przewozów pasażerskich w ruchu kolejowym.

Konferencja będzie okazją do zaprezentowania wyników przeprowadzonej analizy. Wypracowany w ramach projektu dokument ma stanowić podstawę do stworzenia średniookresowej polityki miast uczestniczących w projekcie, w zakresie infrastruktury kolejowej oraz obsługi przewozów w ujęciu regionalnym i transgranicznym.

Termin: 22 września
Godzina: 12.00 – 14.00
Miejsce: Urząd Miasta, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, sala 130 A (I p.)

To transgraniczne przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.
 

 

1 komentarz

  1. Jarek

    Czy takie spotkania nie można zrobić po godzinie 15-16, aby chętne osoby uczestniczące w nich mogły przyjść, bo większość o godzinie 12-14 jest w pracy i robi się konferencje dla pustych ścian lub grona wybrańców.

Leave a comment