Walne Zgromadzenie w SM „JAS-MOS”

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Zarząd zwołał Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS”, które odbędzie się w sześciu częściach w dniach od 22 maja do 7 czerwca 2018r. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu można pobrać na stronie internetowej spółdzielni. Walne Zgromadzenie w 2018 roku jest zgromadzeniem sprawozdawczo – wyborczym. Rada Nadzorcza oraz Zarząd będą przedstawiać swoje sprawozdania z pracy ale przede wszystkim z osiągniętych wyników finansowych. Walne Zgromadzenie po za wyborem członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję, zmianami w statucie, podzieli też nadwyżkę bilansową,

PIOTR SZEREDA
Prezes Zarządu
SM „JAS – MOS”

Źródło: nadesłane

Brak komentarzy.

Leave a comment