Ważna wiadomość w sprawie świadczeń rodzinnych

Jeśli jeszcze nie złożyliście wniosków o różnego rodzaju świadczenia rodzinne, koniecznie przeczytajcie tę informację.

Od 3 września br. nabór wniosków w ramach programu Rodzina 500 plus, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego z dodatkami, a także wniosków w ramach programu „Dobry start”, będzie możliwy tylko i wyłącznie na sali obsługi Urzędu Miasta przy Alei Piłsudskiego 60.

Stanowiska będą czynne od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 do 15.00, w czwartki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30 do 14.00

W nowo utworzonym punkcie obsługi klienta przy ul. Zielonej 16A, przyjmowane są wnioski o świadczenia opiekuńcze związane z niepełnosprawnością, tj. zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, w zakresie jednorazowego świadczenia „Za życiem”, świadczenia rodzicielskiego oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, czyli tzw. becikowego,  a także składający wniosek tylko i wyłącznie o świadczenie w ramach programu „Dobry start”.

Sala obsługi przy ul. Zielonej 16A, będzie czynna od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 do 15.00, w czwartki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30 do 13.00.

Oprócz powyższego przy ul. Zielonej 16A będą obsługiwani klienci zgłaszający zmianę wysokości dochodów, sytuacji rodzinnej, w zakresie podjęcia przez członka rodziny pracy poza granicami kraju oraz zgłaszający inne zmiany mające wpływ na otrzymywane świadczenia, a także dostarczający dodatkowe dokumenty do już złożonych wniosków o wszelkie świadczenia realizowane przez Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Komentarze są wyłączone.