Wybory samorządowe 2018 r.

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 21 października.

Kandydaci do Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w okręgu nr 1

https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/246701/city_council/1

Kandydaci do Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w okręgu nr 2

https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/246701/city_council/2

Kandydaci do Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w okręgu nr 3

https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/246701/city_council/3

Kandydaci do Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w okręgu nr 4

https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/246701/city_council/4

 

Kandydaci na Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/246700#geo_mayor_stat

 

Okręgi wyborcze, ich granice, numery i liczba radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 

Numer okręgu

wyborczego

Granice okręgu wyborczego Liczba radnych

wybieranych

w okręgu

1 Sołectwo Skrzeczkowice, Sołectwo Borynia, Sołectwo Szeroka, Osiedle 1000-lecia – Szeroka, Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne, Osiedle Zofiówka, Sołectwo Bzie, Osiedle Przyjaźń  

6

2 Osiedle Bogoczowiec, Osiedle Zdrój, Osiedle Chrobrego, Osiedle Tuwima, Osiedle Gwarków, Sołectwo Moszczenica, Osiedle Złote Łany

 

7

3 Osiedle Pionierów, Osiedle Arki Bożka, Sołectwo Ruptawa – Cisówka

5

4 Osiedle Staszica, Osiedle Morcinka, Osiedle Barbary

5

 

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Jastrzębiu-Zdroju dla wyborów do Rady Miasta oraz wyborów Prezydenta Miasta wyznaczona została w Urzędzie Miastaal. Piłsudskiego 60sala nr 130Atel. 32 47-85-128.

Kalendarz wyborczy

Kodeks wyborczy

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

Krajowe Biuro Wyborcze Bielsko-Biała

Państwowa Komisja Wyborcza

Komunikat komisarza wyborczego w sprawie miejsca, czasu i terminu przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie – obwody

Komentarze są wyłączone.