Wydawanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Jak informowaliśmy wcześniej, z inicjatywy Przewodniczącego Rady
Miasta Łukasza Kaszy i popierającego tę inicjatywę posła Grzegorza
Matusiaka do utworzenia w naszym mieście Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, 19 marca br. w biurze poselskim uruchomione zostały dwa stanowiska do wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.
Karta jest niezbędna przy zagranicznych podróżach, bo w razie
jakiejkolwiek choroby czy wypadku traktowana jest jak śląska karta
ubezpieczenia zdrowotnego. Europejską Kartę Ubezpieczenia Społecznego może nabyć tylko osoba z województwa śląskiego, bądź meldująca się na czasowo w województwie śląskim.
Europejską Kartę Ubezpieczenia Społecznego można otrzymać od ręki, wystarczy wypełnić odpowiedni formularz i posiadać przy sobie jakiś dokument tożsamości z nr PESEL.
W przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia zgłoszonych do
ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny – należy okazać ważną legitymację ucznia lub studenta.
W pierwszym dniu dyżuru wydano około 40 kart. Otrzymanie takiej karty jest bezpłatne.
Kolejny taki dyżur Oddziału Wojewódzkiego NFZ, podczas którego wydawana będzie Europejska Karta Zdrowia, planowany jest w pierwszych dniach czerwca br., o czym będziemy Państwa informować na bieżąco.
Warto skorzystać, to nic nie kosztuje, a pomóc może wiele.

  

Źródło: informacja własna

 

Brak komentarzy.

Leave a comment