Dział: dialog społeczny

Kontrola autobusu? Wystarczy zadzwonić

Rozpoczyna się sezon wyjazdów, podróży i wycieczek. W szkołach dzieci i młodzież wyjeżdżają na „zielone szkoły”. Jeżeli chcesz mieć pewność, że ty lub twoi bliscy pojadą sprawnym autokarem, zgłoś jego kontrolę w jastrzębskiej komendzie policji.
 
...
Czytaj dalej

Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Katowice, 11 maja 2018

Ponad 30 osób sprzeciwiających się w różnych formach komunistycznej dyktaturze w latach 1956-1989 odznaczono 11 maja w Katowicach Krzyżami Wolności i Solidarności. Pośmiertnie wyróżniono m.in.: prof. Irenę Bajerową oraz profesorów Augusta Chełkowskiego i Waleriana Pańkę. Uroczystość odbyła się w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przy ul. Jordana 18. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczenia wręczył prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek. – Polskość kosztuje. Takie są nasze losy od co najmniej dwóch i pół wieku. Trzeba o tym pamiętać, trzeba tę wolność i niepodległość szanować, i trzeba składać hołd i podziękowanie, po to jest Krzyż Wolności i Solidarności – powiedział prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek, dziękując odznaczonym za ich zaangażowanie. Wspominał też przedstawicieli polskich elit, wymordowanych przez okupantów w czasie II wojny światowej. – My musimy pracę kontynuować za nich. Niepodległość się tworzy każdego dnia, nie możemy się dzisiaj zadowolić dekoracjami niepodległości, trzeba podjąć wielką pracę – apelował. Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony...
Czytaj dalej

Oświadczenie Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości

Jastrzębie-Zdrój, 11-05-2018 Oświadczenie Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego w mieście jest istotnym aspektem życia miasta, nie tylko dla naszego Klubu PiS, ale dla całej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Wyrażamy zadowolenie, że Rada Miasta zdecydowanie poparła pomysł pomocy dla jastrzębskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. Wyrażamy sprzeciw, podobnie jak wyraziła go zdecydowana większość w Radzie Miasta, wobec zmiany reprezentanta do struktur Międzygminnego Związku Komunikacyjnego. Próba odwołania Janusza Budy przez Prezydent Annę Hetman, co istotne wbrew jego woli i zaangażowaniu w działania MZK, oraz ewentualne zastąpienie go Wiceprezydentem Romanem Foksowiczem oceniamy, podobnie jak znaczna większość Rady Miasta, za kilka kroków wstecz. Pomimo wielu wątpliwości, gdy Janusz Buda zmieniał odwołanego byłego Wiceprezydenta Ryszarda Rakoczego w strukturach MZK, nie czujemy zawodu z reprezentacji. Jest wręcz przeciwnie. Wzbijając się ponad różnice polityczne, w naszej ocenie Janusz Buda spisuje się dobrze w bardzo trudnych negocjacjach z sąsiednimi gminami słusznie bacząc na los pasażerów i pracowników organizujących i wykonujących transport zbiorowy w mieście, którym groziła utrata pracy. Dopiero po jego zaangażowaniu widać szansę...
Czytaj dalej

Nad nowelizacją ustawy OZE pracuje sejmowa podkomisja

Projekt nowelizacji ustawy o OZE został skierowany do podkomisji Sejmowa Komisja do spraw Energii i Skarbu Państwa zakończyła pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz niektórych innych ustaw i powołała podkomisję do dalszych prac nad projektem. W składzie podkomisji znalazło się 11 członków Komisji. Na początku marca Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o OZE i niektórych innych ustaw. Projekt obejmuje nowelizację trzech ustaw: o odnawialnych źródłach energii, o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz Prawo budowlane (w przypadku dwóch ostatnich zmiany dotyczą zasad budowy i opodatkowania farm wiatrowych). Według Ministerstwa Energii, zawarte w nowelizacji rozwiązania mają wyjść naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców działających w obszarze energetyki odnawialnej oraz zapewnić harmonizację polskich regulacji z unijnymi dotyczącymi pomocy publicznej, określonymi w "Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020". Ich zadaniem jest też usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, prawnych i redakcyjnych w różnych obszarach obecnej ustawy.   Czytaj dalej

Wykład i Wspólny Różaniec

Stowarzyszenie Pobudka oraz Miasto Sukcesu zapraszają mieszkańców na dwa wydarzenia. Pierwsze z nich to wykład poświęcony Soborowi Watykańskiemu Drugiemu: Sobór Watykański II stał się prawdopodobnie najważniejszym wydarzeniem w dziejach chrześcijaństwa XX wieku. Kościół katolicki uległ w jego wyniku poważnym przemianom. Jakim? Dlaczego budzi tak wielkie emocje? Skąd w ostatnim czasie bierze się popularność organizowania Mszy Trydenckich? Jacy polscy duchowni brali udział w Soborze? Na te pytania podczas swojego wykładu odpowie ksiądz Łukasz Szydłowski z Bractwa kapłańskiego św. Piusa X. Spotkanie odbędzie się w środę 9-go maja o 17:30 w sali wykładowej TEB w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Północnej 28. Drugie wydarzenie to Wspólny Różaniec organizowany z okazji 101. rocznicy Objawień Fatimskich. Wspólna modlitwa odbędzie się 13-go maja o 15:15 na skwerze przy kinie Centrum. Modlitwę poprowadzi proboszcz Parafii Miłosierdzia - ks. Michał Woliński. Źródło: nadesłane  ...
Czytaj dalej