Dział: Edukacja

Wyprawka szkolna

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to główny cel rządowego programu „Wyprawka szkolna” przyjętego przez Radę Ministrów.

Wsparcie dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej. Program „Wyprawka szkolna” skierowany jest do uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: – klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, – klasy I branżowej szkoły I stopnia, – liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do -klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego. W przypadku uczniów...
Czytaj dalej

Zdawalność Matur, czyli wyniki Sobieskiego

Tegoroczna matura zaskoczyła wiele osób, jednak mimo dużego progu trudności egzaminu, zdawalność w Jastrzębiu- Zdroju na tle Polski okazała się wysoka.

 Jak wyglądały wyniki w Sobieskim? W klasach licealnych zdawało 60 osób, z czego nie zdał 1 ze wszystkich przystępujących, poza tym 5 poprawek- To daje zdawalność 90 % W Technikum do egzaminu maturalnego przystąpiło 147 uczniów, z czego nie zdały 3, poza tym poprawek 5- To daje zdawalność 94,6 % Gratulujemy kolejnej jastrzębskiej szkole oraz uczącym się tam już teraz absolwentom dobrych wyników egzaminu dojrzałości!  ...
Czytaj dalej

Staże zagraniczne uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju

Tuż przed zakończeniem roku szkolnego dwie grupy uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju powróciły ze staży zawodowych w Wielkiej Brytanii.

Grupa uczniów kształcących się w zawodzie fryzjer realizowała w Londonderry staże zawodowe w ramach programu "Staże zagraniczne atutem kształcenia uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju", który jest finansowany z programu POWER. Natomiast uczniowie kierunku mechanik pojazdów samochodowych odbyli staże zawodowe w ramach projektu: "Mobilni na europejskim rynku pracy" finansowanego przez program Erasmus+. To kolejne wyjazdy uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzebiu-Zdroju finansowane ze środków UE dające nie tylko możliwość zdobycia nowych kompetencji zawodowych, ale również poznania nowych miejsc i ludzi. Informacja nadesłana Czytaj dalej

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Jastrzębiu – Zdroju – Wyniki EGZAMINU MATURALNEGO w roku szkolnym 2016/2017.

Poniżej prezentujemy wyniki egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Jastrzębiu – Zdroju.

Informacja nadesłana Zestawienie na dzień:    30 czerwca 2017.
Szkoła Przystąpiło Zdało Z prawem do poprawki Nie zdało Wynik procentowy (zdawalność)
I  Liceum Ogólnokształcące  im. Stanisława Staszica w Jastrzębiu – Zdroju. 115 106 7 2 92,2
...
Czytaj dalej

Matura… to bzdura?- Wyniki!

Miesiąc temu mogliśmy zauważyć spacerujących ubranych na galowo uczniów. Czemu?- Czas matur!

Najtrudniejsze momenty, które przyprawiają wielu uczniom dodatkowych godzin stresu.. Jednak części pisemne i ustne już dawno za nami. Co teraz? Wyniki! A dzień rozwiązania już jutro! Drodzy maturzyści! Bardzo mocno trzymamy za Was kciuki, żeby maturka była dla Was jedynie wspomnieniem, który pozwolił Wam pójść na wymarzone studia, abyście wszyscy zdali i mogli w pełni cieszyć się nowym etapem w życiu, który rozpocznie się już w październiku! Zdania dotyczące tegorocznych egzaminów były jak zawsze podzielone. Zdecydowana większość uczniów uważała, że w tym roku tematy zawarte w arkuszach były bardzo wymagające, jednak znaleźli się i tacy, dla których wszystkie dni pisemne i ustne były logiczne i proste jak oddychanie. Jaka przyszłość czeka naszych tegorocznych maturzystów? Czas wyników nadchodzi! Powodzenia! Foto: Wikipedia...
Czytaj dalej