Dział: Edukacja

Więcej nowych książek w szkołach

11 placówek oświatowych z naszego miasta otrzymało dotację od wojewody śląskiego w ramach programu Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Konkretnie chodzi o zakres rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Program ten ma na celu zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych i pedagogicznych, wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych oraz rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi  i pedagogicznymi. Koszt całkowity programu dla każdej ze szkół wyniósł 15 000,00 zł, z czego 80% tj. 12 000,00 zł to kwota, którą szkoły otrzymały od wojewody śląskiego, natomiast 20% tj. 3000,00 zł zostało zapewnione przez Miasto Jastrzębie-Zdrój.   Lista placówek oświatowych, które otrzymały wsparcie finansowe: 1.            Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Jastrzębiu-Zdroju 2.            Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-Zdroju 3.            Szkoła Podstawowa nr 9 im. Gustawa Morcinka w Jastrzębiu-Zdroju 4.            Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jastrzębiu-Zdroju 5.            Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jerzego Kukuczki w Jastrzębiu-Zdroju 6.            Szkoła Podstawowa...
Czytaj dalej

Pomóż rozwinąć dziecku pasje

Jeśli masz dziecko w wieku szkolnym przyprowadź je do Biblioteki w wakacje. Pomóż mu rozwinąć swoje pasje! W lipcu w ramach projektu „NA RYCERSKIM DWORZE – WAKACJE 2018” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju zorganizowane zostaną m.in. warsztaty artystyczne, ceramiczne, kulturoznawcze i edukacyjne. Pełna lista wydarzeń znajduje się na stronie internetowej: biblioteka.jastrzebie.pl....
Czytaj dalej

Maturzyści 2018 wyniki egzaminów dojrzałości!

Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2018 roku przystąpiło 247 840 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników). Egzamin dojrzałości zdało blisko 80% z nich. W skali kraju najsłabiej radzili sobie uczniowie techników, w liceach było o wiele lepiej. więcej informacji na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informacje na temat woj. ślaskiego...
Czytaj dalej

„Nie odrobił Pan lekcji”

„Nie odrobił Pan lekcji” „Straciłam do Pana zaufanie” tak publicznie na Sesji Rady Miasta zareagowała urzędująca prezydent Jastrzębia-Zdroju wobec dyrektora Zespołu szkól nr1 kiedy osobiście z wielkim oburzeniem rodzice i uczniowie przybyli do magistratu sprzeciwiając się planom magistratu  by od września w budynku przy ulicy Granicznej uczyli się również uczniowie ze Szkoły Podstawowej numer 18. Dziwne te zachowanie wobec podwładnego, w końcu nauczycielki i dyrektorki szkoły osoby która cały czas podkreśla że najważniejsza jest konsultacja z mieszkańcami miasta. Czego obawiają się zainteresowani? Dwuzmianowości, niższego poziomu nauczania, mniejszej ilości zajęć dodatkowych. Zainteresowanym wklejam link z tej części Rady Miasta Obawy mają również rodzice dzieci uczęszczających do SP 18: obawy są uzasadnione dwie szkoły w jednej będzie ciasno. Podczas remontu jednej szkoły jest to jakieś rozwiązanie. Powstaje pytanie dlaczego nie przygotowano się do tego szybciej ?, dlaczego nie szuka się innego rozwiązania ?, dlaczego postawiono społeczność ZS nr 1 przed faktem dokonanym ? Wczoraj spotkała się Komisji Edukacji której nie udało się...
Czytaj dalej

Jesteśmy dzielni i prawi jak rycerze!

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodziców „Tęcza” w Jastrzębiu-Zdroju w ramach Projektu pod hasłem „Na rycerskim szlaku”, który jest realizowany wspólnie z Firmą Siemens zorganizowało dla swoich podopiecznych liczne działania plastyczno- techniczno- teatralne. W ramach realizacji zadań projektowych beneficjenci (dzieci, młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu oraz ich zdrowi koledzy i koleżanki, a także ich rodzice) uczestniczyli w ciekawych zajęciach mających na celu kształtowanie rycerskiej postawy cechującej się męstwem, odwagą, szlachetnością i wrażliwością. Przygotowali scenografię oraz zaprojektowali stroje z epoki dla dam i rycerzy, które zostały wykorzystane do przedstawienia teatralnego pt. „O grzecznym rycerzu”. Na przedstawienie zaproszone zostały przedszkolaki w ramach integracji z osobami pełnosprawnymi. Nasi podopieczni uczestniczyli w licznych warsztatach plastycznych, podczas których wymyślali rycerskie pozdrowienia, opracowywali kodeks rycerskich zasad, składali kartonowe zamki, malowali je wykazując się swoją kreatywnością, a także tworzyli własne rodowe herby. Głównym celem projektu było pokazanie osobom z niepełnosprawnością intelektualną właściwych wzorców zachowań opartych na średniowiecznym kodeksie rycerskim....
Czytaj dalej