Dział: Górnicze Sprawy

Ambitne projekty w JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa zaprezentowała ambitny program rewitalizacji byłej kopalni Krupiński. Na jej terenie zaplanowano nowoczesny kompleks przemysłowy, w skład którego wejdzie między innymi fabryka ogniw wodorowych oraz pojazdów napędzanych tym naturalnym paliwem, nowoczesny zakład włókien węglowych, a także unikatowa w skali kraju podziemna elektrownia szczytowo – pompowa. Konferencja prezentująca projekty z udziałem zarządu JSW oraz zarządu JSW Innowacje odbyła się w Warszawie 19 lipca. Uczestniczyli w niej między innymi Krzysztof Tchórzewski, minister energii oraz wiceminister Grzegorz Tobiszowski.
  Program zaprezentowany przez JSW zakłada industrializację i rewitalizację terenów, a także obiektów byłej kopalni Krupiński w Suszcu. Został opracowany przez ekspertów i partnerów w oparciu o analizę możliwości i potrzeb regionu, wyzwań technologicznych XXI wieku, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz aktywnego uczestnictwa w programie innowacyjności. Program rewitalizacji doskonale wpisuje się w rządowy program strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.   - Sprawa kopalni Krupiński budzi duże emocje. Chcę podziękować zarządowi JSW i JSW Innowacje za tak profesjonalne podejście do rewitalizacji terenu. Zarząd przedstawia ambitny...
Czytaj dalej

W miejsce węgla zielona energia

W Warszawie 19 lipca br. Jastrzębska Spółka Węglowa wraz z JSW Innowacje zaprezentowała wstępne założenia programu rewitalizacji KWK Krupiński. Wstępne założenia programu rewitalizacji terenów i obiektów byłej kopalni Krupiński w Suszcu zostały opracowane w oparciu o analizę możliwości i potrzeb regionu, wyzwań technologicznych XXI wieku, społecznej odpowiedzialności biznesu i aktywnego uczestnictwa w programie Innowacyjności Rządu RP. - informuje JSW. Zatem, w rejonie byłej kopalni planuje się zastosowanie technologi pro-społecznych, szczególnie z sektora zielonej energii, w tym: nowoprojektowanych obiektów zasilanych energią cieplną, pochodzącą z lokalnych źródeł geotermalnych, generację energii elektrycznej przez panele fotowoltaiczne stosowane w elewacjach budynków wykorzystując uwarunkowania emisji promieni słonecznych. Celem programu rewitalizacji jest zaproponowanie nowych funkcji użytkowania obiektów i infrastruktury kopalni z uwzględnieniem poprawy jakości środowiska naturalnego, wdrożenia innowacyjnych projektów tzw. zielonej energii a także stworzenia nowych miejsc pracy. Źródło: informacja własna; foto: poseł Grzegorz Matusiak...
Czytaj dalej

JSW rozważa stworzenie nowej kopalni

Aktualnie zasoby operatywne Jastrzębskiej Spółki Węglowej, czyli możliwe do wydobycia, szacowane są na blisko miliard ton, jednak spółka wciąż szuka nowych możliwości poszerzenia bazy zasobowej.
 
– Dla przyszłości każdej spółki surowcowej najważniejsze są zasoby, dlatego naszym priorytetem jest ich ciągłe powiększanie. Dostęp do złóż to podstawa naszego bytu. O pozyskiwaniu koncesji na nowe złoża musimy myśleć z wieloletnim wyprzedzeniem, ponieważ jest to proces długotrwały. Pół roku temu przyjęliśmy Strategię 2018-2030 z uwzględnieniem spółek zależnych GK JSW, jednak niedawne wydarzenia skłaniają nas do podejmowania alternatywnych działań celem rozpoznania możliwości zabezpieczenia zasobów w nowych obszarach – powiedział Daniel Ozon, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.  Ze wstępnych szacunków wynika, że w związku z tragicznym wypadkiem w kopalni Zofiówka produkcja węgla w tej kopalni będzie mniejsza w 2018 roku o 380 tys. ton. Ile ostatecznie zasobów zostanie wyłączonych z eksploatacji będzie możliwe do oszacowania dopiero po zakończeniu prac komisji powołanej przez Wyższy Urząd Górniczy, co nastąpi prawdopodobnie w trzecim kwartale tego...
Czytaj dalej

PWSZ W RACIBORZU PODPISAŁA POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z JSW

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa i Jastrzębska Spółka Węglowa podpisały porozumienie o współpracy. PWSZ dołączyła do grupy prestiżowych uczelni takich jak Akademia Górniczo-Hutnicza, czy Politechnika Śląska w Gliwicach, które już od kilku lat współpracują ze Spółką. Nasza Uczelnia zyskała cennego partnera: firmę będącą największym producentem węgla koksującego w Unii Europejskiej, jednego z największych pracodawców w Polce. JSW jest liderem innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych w zakresie wydobycia i przetwórstwa węgla kamiennego. Partnerem PWSZ, a w jej ramach Instytutu Techniki, będzie spółka Advicom, należąca do Grupy Kapitałowej JSW SA, która realizuje zadania związane z budową i obsługą spójnego systemu informatycznego dla całej Grupy Kapitałowej JSW. Przedmiotem współpracy będą zarówno przedsięwzięcia badawcze jak i dydaktyczne. Inżynierowie – pracownicy JSW włączą się w proces dydaktyczny naszej Uczelni: będą prowadzić zajęcia, konsultować programy studiów i współuczestniczyć w ich tworzeniu. Na bazie współpracy powinny zostać uruchomione już w najbliższych latach studia dualne. W PWSZ powstaną także nowe laboratoria ułatwiające realizację wspólnych przedsięwzięć. Liczymy też, że nasi...
Czytaj dalej

Od węgla do stali

Jastrzębska Spółka Węglowa zmienia obraz węgla koksowego wśród europejskich decydentów. Z jej inicjatywy 27 czerwca odbyła się w Brukseli – w zabytkowym gmachu Bibliothèque Solvay – konferencja promująca węgiel koksowy jako surowiec strategiczny. Jest to kolejne już działanie Jastrzębskiej Spółki Węglowej związane z tworzeniem pozytywnego wizerunku tego surowca w Unii Europejskiej. Jastrzębska Spółka Węglowa podejmuje szereg działań, aby wzmocnić pozycję węgla koksowego i zwrócić uwagę, jak ważną rolę pełni on w światowej gospodarce. Komisja Europejska wpisała ponownie węgiel koksowy na listę 27 surowców krytycznych (Critical Raw Materials for the EU), a więc trudno zastępowalnych i mających najwyższe znaczenie dla Wspólnoty. Jastrzębska Spółka Węglowa jest największym producentem węgla koksowego w Unii Europejskiej oraz wiodącym producentem koksu – podstawowego składnika wsadu do produkcji stali. – Podejmujemy zdecydowane działania, aby pokazać, na czym polega specyfika naszej Spółki. Chcemy zwrócić uwagę na fakt, że węgiel koksowy to niezbędny składnik do produkcji stali, bez której trudno sobie wyobrazić rozwój innowacyjnej gospodarki czy budowę nowoczesnej infrastruktury...
Czytaj dalej