Dział: Górnicze Sprawy

Zmagania ratowników górniczych

Drużyna z Ruchu „Borynia” kopalni „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” zdobyła tytuł mistrza ratowników górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Na starcie zawodów stanęło siedem ekip. Gospodarzem był Ruch „Szczygłowice”, który zdobył drugie miejsce. Na podium stanęli także ratownicy z Ruchu „Zofiówka”. W zawodach rywalizowali ratownicy górniczy z wszystkich kopalni Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Zawody zorganizowano w Wilczy koło Szczygłowic. W oficjalnym rozpoczęciu uczestniczył Tomasz Śledź, zastępca prezesa zarządu JSW ds. technicznych. Ratownicy górniczy rozpoczęli zmagania na torze sprawnościowym. Podczas rywalizacji na czas m.in. ewakuowali poszkodowanego, udzielali pierwszej pomocy przedmedycznej, transportowali poszkodowanego, pokonywali stalową siatkę, a wszystko to dynamicznie i na czas – pod czujnym okiem sędziów. Zawody takie jak te zorganizowane przez Ruch Szczygłowice służą doskonaleniu umiejętności, wymianie doświadczeń oraz rozpowszechnianiu jak najbardziej skutecznych technik prowadzenia akcji ratowniczych. Gospodarzem kolejnych zawodów będzie Ruch „Borynia”, tegoroczny zwycięzca.
...
Czytaj dalej

38 kilometrów w 38 rocznicę

Jak uczcić rocznicę podpisania Porozumienia Jastrzębskiego? Uczestnicy dorocznej sztafety pływackiej nie mają wątpliwości – najlepiej zrobić to „na sportowo”. Jastrzębianie skrzętnie skorzystali z nadarzającej się okazji i chętnie dokładali przepłynięte długości basenu do ogólnego wyniku. Dystans 38 km został pokonany na długo przed zakończeniem imprezy, z czego zadowolenia nie krył prezes KRS TKKF Morsy.pl – Stanisław Haśkiewicz: Cieszy przede wszystkim ilość chętnych uczestników, wciąż przychodzą nowe osoby. To dla nas najważniejsze, żeby jak najwięcej osób miało świadomość tych historycznych wydarzeń – komentował w trakcie imprezy. Pierwszych dwustu zawodników, którzy przepłynęli minimum 7 długości basenu mogło liczyć na pamiątkowe medale. Imprezie towarzyszyły również zawody pływackie na dystansie 25 m. Za przepłynięcie najdłuższych dystansów w różnych kategoriach przyznawano nagrody i dyplomy. Impreza miała na celu propagowanie rywalizacji sportowej oraz uczczenie wydarzeń historycznych i rozpowszechnienie wiedzy o nich wśród jastrzębian....
Czytaj dalej

Ambitne projekty w JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa zaprezentowała ambitny program rewitalizacji byłej kopalni Krupiński. Na jej terenie zaplanowano nowoczesny kompleks przemysłowy, w skład którego wejdzie między innymi fabryka ogniw wodorowych oraz pojazdów napędzanych tym naturalnym paliwem, nowoczesny zakład włókien węglowych, a także unikatowa w skali kraju podziemna elektrownia szczytowo – pompowa. Konferencja prezentująca projekty z udziałem zarządu JSW oraz zarządu JSW Innowacje odbyła się w Warszawie 19 lipca. Uczestniczyli w niej między innymi Krzysztof Tchórzewski, minister energii oraz wiceminister Grzegorz Tobiszowski.
  Program zaprezentowany przez JSW zakłada industrializację i rewitalizację terenów, a także obiektów byłej kopalni Krupiński w Suszcu. Został opracowany przez ekspertów i partnerów w oparciu o analizę możliwości i potrzeb regionu, wyzwań technologicznych XXI wieku, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz aktywnego uczestnictwa w programie innowacyjności. Program rewitalizacji doskonale wpisuje się w rządowy program strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.   - Sprawa kopalni Krupiński budzi duże emocje. Chcę podziękować zarządowi JSW i JSW Innowacje za tak profesjonalne podejście do rewitalizacji terenu. Zarząd przedstawia ambitny...
Czytaj dalej

W miejsce węgla zielona energia

W Warszawie 19 lipca br. Jastrzębska Spółka Węglowa wraz z JSW Innowacje zaprezentowała wstępne założenia programu rewitalizacji KWK Krupiński. Wstępne założenia programu rewitalizacji terenów i obiektów byłej kopalni Krupiński w Suszcu zostały opracowane w oparciu o analizę możliwości i potrzeb regionu, wyzwań technologicznych XXI wieku, społecznej odpowiedzialności biznesu i aktywnego uczestnictwa w programie Innowacyjności Rządu RP. - informuje JSW. Zatem, w rejonie byłej kopalni planuje się zastosowanie technologi pro-społecznych, szczególnie z sektora zielonej energii, w tym: nowoprojektowanych obiektów zasilanych energią cieplną, pochodzącą z lokalnych źródeł geotermalnych, generację energii elektrycznej przez panele fotowoltaiczne stosowane w elewacjach budynków wykorzystując uwarunkowania emisji promieni słonecznych. Celem programu rewitalizacji jest zaproponowanie nowych funkcji użytkowania obiektów i infrastruktury kopalni z uwzględnieniem poprawy jakości środowiska naturalnego, wdrożenia innowacyjnych projektów tzw. zielonej energii a także stworzenia nowych miejsc pracy. Źródło: informacja własna; foto: poseł Grzegorz Matusiak...
Czytaj dalej

JSW rozważa stworzenie nowej kopalni

Aktualnie zasoby operatywne Jastrzębskiej Spółki Węglowej, czyli możliwe do wydobycia, szacowane są na blisko miliard ton, jednak spółka wciąż szuka nowych możliwości poszerzenia bazy zasobowej.
 
– Dla przyszłości każdej spółki surowcowej najważniejsze są zasoby, dlatego naszym priorytetem jest ich ciągłe powiększanie. Dostęp do złóż to podstawa naszego bytu. O pozyskiwaniu koncesji na nowe złoża musimy myśleć z wieloletnim wyprzedzeniem, ponieważ jest to proces długotrwały. Pół roku temu przyjęliśmy Strategię 2018-2030 z uwzględnieniem spółek zależnych GK JSW, jednak niedawne wydarzenia skłaniają nas do podejmowania alternatywnych działań celem rozpoznania możliwości zabezpieczenia zasobów w nowych obszarach – powiedział Daniel Ozon, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.  Ze wstępnych szacunków wynika, że w związku z tragicznym wypadkiem w kopalni Zofiówka produkcja węgla w tej kopalni będzie mniejsza w 2018 roku o 380 tys. ton. Ile ostatecznie zasobów zostanie wyłączonych z eksploatacji będzie możliwe do oszacowania dopiero po zakończeniu prac komisji powołanej przez Wyższy Urząd Górniczy, co nastąpi prawdopodobnie w trzecim kwartale tego...
Czytaj dalej