Dział: Górnicze Sprawy

Ośrodek Kształcenia ZWP JSW SA zaprasza do skorzystania z oferty organizowanych szkoleń i kursów.

Przeszkolenie pracowników podmiotów wykonujących powierzone im czynności w ruchu zakładu górniczego, terminy: wg wzajemnych uzgodnień. Szkolenie osób wykonujących czynności poza ruchem zakładu górniczego, terminy: wg wzajemnych uzgodnień.

Szkolenia okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, terminy: wg wzajemnych uzgodnień. Szkolenia okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników administracyjno-biurowych, terminy: wg wzajemnych uzgodnień. Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób kierujących pracownikami (kierownictwo i wyższy dozór ruchu), termin: 07-08.09.2017r. Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób kierujących pracownikami (dozór ruchu), termin: 07-08.09.2017r. Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych, termin: 05-06.09.2017r. Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy ruchu wyciągów szybowych, termin: 26-29.09.2017r. Szkolenie specjalistyczne osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy ruchu wyciągów szybowych - powtarzane co 5 lat, termin: 28-29.09.2017r. Podstawowy kurs specjalistyczny techniki strzałowej w zakresie metod strzelania, termin: 18-29.09.2017r. Uzupełniający kurs specjalistyczny techniki strzałowej w zakresie metod strzelania, termin: 25-26.09.2017r. Kurs specjalistyczny sygnalisty szybowego, termin:...
Czytaj dalej

Rocznica podpisania Porozumienia Jastrzębskiego

3 września minęła 37 rocznica podpisania Porozumienia Jastrzębskiego - jednego z trzech porozumień sierpniowych pomiędzy robotnikami a władzą, które złamały monopol komunistycznej władzy. W niedzielę przed pomnikiem na kopalni Zofiówka odbyły się uroczystości upamiętniające te wydarzenia. Kwiaty złożyli między innymi przedstawiciele Solidarności i zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Strajkujący górnicy z dawnej kopalni Manifest Lipcowy, a dzisiejszej Zofiówki do 21 postulatów z Gdańska i Szczecina - dołączyli własne. To właśnie im zawdzięcza się między innymi wolne soboty i niedziele. Strajkujący górnicy wywalczyli również zniesienie czterobrygadowego systemu pracy w kopalniach oraz podnoszenie zarobków w ślad za wzrostem kosztów utrzymania. Przyjęto również zasadę bezwarunkowego przestrzegania dobrowolności pracy w dni ustawowo wolne. Przewodniczący Solidarności podkreślił, że górnicy z Jastrzębia-Zdroju wykazali się w 1980 roku ogromną odwagą i determinacją w walce z komunistyczną władzą. - Jak co roku, od prawie trzydziestu lat oficjalnie, wcześniej nieoficjalnie spotykamy się w te bardzo radosne dni w wielu zakątkach naszej Ojczyzny, po to aby pamiętać i celebrować to...
Czytaj dalej

Składowanie odpadów górniczych

W siedzibie Jastrzębskiej Spółki Węglowej podpisano list intencyjny w sprawie współpracy pomiędzy JSW SA i Haldex w zakresie innowacyjnych metod zagospodarowania odpadów wydobywczych. Porozumienie podpisał Daniel Ozon, pełniący obowiązki prezesa zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz Bogdan Leśniowski, prezes zarządu spółki Haldex. Gospodarka bezodpadowa („circular economy”) to jedno z naszych głównych zadań efektywnościowych.

  Zakaz sprzedaży mułów i flotokoncentratów niejako wymusza, aby szukać nowych rozwiązań dla tych produktów, a stare składowiska tych odpadów mogą zawierać jeszcze wartościowe pozostałości węgla. Wspólne przedsięwzięcie Spółek ma polegać na wymianie pomysłów związanych z gospodarką odpadami wydobywczymi i odzyskiem węgla z odpadów wydobywczych. Partnerzy zobowiązali się do współpracy w zakresie wypracowywania koncepcji m.in. ekonomicznego wykorzystania mułów i flotokoncentratów czyli odpadów po procesie uszlachetniania węgla. Ale na tym nie koniec, ponieważ jeden z pomysłów zakłada wykorzystanie kamienia kopalnianego jako surowca do produkcji kruszyw budowlanych. Najważniejsza będzie jednak wymiana doświadczeń technicznych i technologicznych pomiędzy Jastrzębską Spółką Węglową, a spółką Haldex. Podpisane porozumienie poprzez udział naszej spółki JSW Innowacje S.A. i...
Czytaj dalej

Oferta szkoleń organizowanych przez Zakład Wsparcia Produkcji JSW

Ośrodek kształcenia ZWP JSW SA zaprasza do skorzystania z oferty organizowanych szkoleń i kursów.

  • Przeszkolenie pracowników podmiotów wykonujących powierzone im czynności w ruchu zakładu górniczego, terminy: wg wzajemnych uzgodnień.
  • Szkolenie osób wykonujących czynności poza ruchem zakładu górniczego, terminy: wg wzajemnych uzgodnień.
  • Szkolenia okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników ­zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, terminy: wg wzajemnych uzgodnień.
  • Szkolenia okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników ­administracyjno-biurowych, terminy: wg wzajemnych uzgodnień.
  • Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób kierujących ­pracownikami (kierownictwo i wyższy dozór ruchu), termin: 07-08.09.2017r.
  • Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób kierujących pracownikami (dozór ruchu), termin: 07-08.09.2017r.
  • Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych, termin: 05-06.09.2017r.
  • Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy kierownictwa i dozoru ruchu, których czynności obejmuje sprawy ruchu wyciągów szybowych, termin: 05-08.09.2017r. 
  • Szkolenie specjalistyczne osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy ruchu wyciągów szybowych - powtarzane co 5 lat, termin: 07-08.09.2017r.
  • Podstawowy kurs specjalistyczny techniki strzałowej w zakresie metod strzelania, termin: 18-29.09.2017r....
Czytaj dalej

Hydroelektrownia w byłej kopalni Krupiński

Jastrzębska Spółka Węglowa w ramach restrukturyzacji górnictwa została zobowiązana do zamknięcia kopalni Krupiński. Teraz podjęła inicjatywę zagospodarowania całej infrastruktury. Mają w tym pomóc doświadczeni partnerzy zagranicznych inwestycji wspierających zagospodarowanie terenów i wyrobisk po kopalniach węgla kamiennego.

W piątek, podczas International Maining Forum 2017 w kopalni Pniówek zostało podpisane porozumienie, na bazie którego Jastrzębska Spółka Węglowa będzie współpracować między innymi przy studium wykonalności i możliwych rozwiązaniach technologicznych. List intencyjny podpisali przedstawiciele firmy czeskiej CKD BLANSKO, SAGE POWER oraz ENERGOPROJEKT z Warszawy, lidera w projektowaniu bloków energetycznych oraz realizująca budowy i modernizacje, głównie hydroelektrowni. – Szukamy nowych sposobów zagospodarowania terenów po kopalni Krupiński. Mogę już złożyć deklarację, że nasza spółka zależna Jastrzębskie Zakłady Remontowe przeniesie tam część swojej działalności, współpracujemy też z dużym śląskim biurem architektonicznym w zakresie koncepcji zagospodarowania tego terenu i elektrownia jest kolejnym projektem, przy którym chcemy rozpocząć poważną współpracę – powiedział Daniel Ozon, pełniący obowiązki prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej. SAGE, CKD BLANSKO i ENERGOPROJEKT wspólnie tworzą konsorcjum, którego celem jest...
Czytaj dalej