Dział: Górnicze Sprawy

Prezes JSW wybrany

29 listopada 2017 r. Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjęła uchwałę o powołaniu 30 listopada 2017 r. Daniela Ozona na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki IX kadencji. Daniel Ozon jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista z zakresu doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw, bankowości (inwestycyjnej i korporacyjnej), fuzji, przejęć, restrukturyzacji finansowania, zarządzania wzrostem wartości. Od 2014 roku współpracuje z EDF Trading London w zakresie doradztwa przy pozyskiwaniu transakcji w zakresie handlu prądem, gazem na rynku polskim oraz na rynkach Europy Środkowej. Od 2011 roku partner w Funduszu Carlson Private Equity Ltd. Od 2010 roku jest współwłaścicielem domu brokerskiego Ventus Asset Management S.A. posiadającego pełną licencję KNF. W latach 2008-2011 współpracował z Experior Partner. W latach 2006-2008 był związany z JSW, w której pełnił  funkcję  Zastępcy Prezesa Zarządu, Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego i Strategii Kapitałowej. Koordynował wówczas m.in. projekt fuzji kopalni Budryk z JSW oraz prace nad strategią rozwoju JSW. W latach 2004-2006 współpracował z BBK Polska na stanowisku dyrektora.  W latach...
Czytaj dalej

Pokażmy Barbórkę światu!

Od połowy XIX wieku w kopalniach węgla kamiennego na Górnym Śląsku świętowana jest, przypadająca 4 grudnia, uroczystość świętej Barbary, nazwana Barbórką. Pokażmy ją światu! Każdego roku od ponad 160 lat społeczność górnicza celebruje ją jako wydarzenie religijne, zawodowe i rodzinne. W każdym z tych trzech wymiarów na Górnym Śląsku jest ono wyjątkowe, a na przestrzeni półtora wieku stale się zmieniało. Niektóre jego elementy okazały się stałe, a część z nich wprowadzano i usuwano w różnych momentach historii, nie zawsze z pobudek wspierających Barbórkę. Ostatecznie, w czasie politycznej i kulturowej wolności, górnicy sami zadecydowali jakie elementy pragną wpierać swoją pamięcią i kultywować. Dzięki temu możemy dzisiaj mówić o kulturowym bogactwie tego aspektu górnośląskiego górniczego dziedzictwa. [caption id="attachment_27497" align="alignleft" width="300"]Barbórka w Biskupicach Barbórka w Biskupicach[/caption] Nieubłagana koniunktura polityczna spowodowała, że od lat 90. XX wieku wiele kopalń zostało zamkniętych, a górnicy odeszli z zawodu. Jakkolwiek trudno jest świętować w sytuacji braku pracy i likwidacji...
Czytaj dalej

Konferencja gospodarcza

Po raz pierwszy w Jastrzębiu-Zdroju odbędzie się międzynarodowa konferencja gospodarcza „Partnerstwo przez gospodarkę”. Będzie to wyjątkowe wydarzenie, którego celem jest upowszechnienie wiedzy o ofercie inwestycyjnej zarówno naszego miasta, jak i całego województwa śląskiego.

Przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, biznesu oraz nauki spotkają się w naszym mieście 15 grudnia.

Konferencja ma stanowić szerokie forum służące wymianie poglądów, doświadczeń oraz wypracowaniu nowych pomysłów na przyciąganie i funkcjonowanie nowoczesnych firm. 15 grudnia to właśnie Jastrzębie-Zdrój będzie tym miastem, w którym samorząd pokaże, że warto wyjść naprzeciw oczekiwaniom biznesu – wyjaśnia Anna Hetman, prezydent Jastrzębia-Zdroju.

W trakcie wydarzenia odbędą się prelekcje z udziałem ekspertów z zakresu biznesu, zarządzania oraz współpracy międzynarodowej. Zaprezentowane zostaną również zalety płynące z lokowania na naszym obszarze dużych, średnich i małych przedsiębiorstw, w tym kapitału zagranicznego. Współpraca oraz partnerski dialog samorządu z biznesem są niezbędne. Samorządowcy muszą wiedzieć, czego oczekują od nich przedsiębiorcy, a ci z kolei, jakiej pomocy od lokalnych władz mogą się spodziewać.

Liczę na to, że podczas prelekcji i debaty poznamy...

Czytaj dalej

Wspólny program badawczy

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej rusza właśnie program badawczy realizowany przy współpracy z Wydziałem Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Program potrwa dwa lata i będzie koordynowany przez JSW Innowacje. W tym czasie naukowcy dokonają analizy i wskażą obszary, w których możliwa będzie poprawa efektywności prowadzonego procesu produkcyjnego w JSW.           fot. Joanna Karwot Realizowany program badawczy jest ogromnym przedsięwzięciem. Składają się na niego trzy obszary: górniczy, gdzie kluczowym elementem będzie temat optymalizacji robót przygotowawczych, w tym zwiększenia udziału kotwienia. Kolejne obszary to przeróbka i odpady. Naukowcy zwracają uwagę, że głównym celem projektu w obszarze górniczym będzie obniżenie kosztów drążenia i utrzymywania wyrobisk górniczych, a także zastosowanie obudowy kotwiowej. - Wciąż brakuje nam optymalnego systemu mechanizacji. Operujemy tymi samymi urządzeniami jak dwadzieścia lat temu, a spodziewamy się wzrostu efektywności. Nie ma nowoczesnych rozwiązań, dlatego mamy nad czym pracować. Będziemy proponować zastosowanie nowych urządzeń wielofunkcyjnych częściowo już sprawdzonych w Bogdance – powiedział dr...
Czytaj dalej

Ceny węgla sprzyjają JSW

Rok 2017 dla Grupy Kapitałowej JSW zapowiada się jako wyjątkowo udany. Po dwóch latach dekoniunktury na rynku węgla i koksu spółka zaczęła generować zyski. Po dziewięciu miesiącach osiągnęła zysk netto w wysokości 1 791,1 mln zł. W tym samym czasie ubiegłego roku GK JSW odnotowała stratę w wysokości 286,4 mln zł netto. Tak dobre wyniki przełożyły się na rentowność, EBITDA Grupy Kapitałowej po dziewięciu miesiącach ukształtowała się na poziomie 2 822,1 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2016 roku wyniosła 360,9 mln zł. W omawianym okresie przychody Grupy ze sprzedaży osiągnęły poziom 6 684,4 mln zł, były więc o 2 120,8 mln zł wyższe niż w analogicznym okresie 2016 roku. To efekt znacznego wzrostu cen węgla koksowego i koksu. - Jastrzębska Spółka Węglowa jako czołowy producent węgla koksowego w Unii Europejskiej korzysta z tzw. renty geograficznej, podlega jednak ogólnym trendom rynku światowego. Sytuacja na rynku węgla koksowego i koksu jest powiązana z rynkiem stali i wyrobów hutniczych. Cykle koniunkturalne pokazują...
Czytaj dalej