Dział: Masz Głos

Spotkanie regionalne 2015 w Katowicach, w ramach akcji Masz Głos Masz Wybór

26 września br. tj. w sobotę odbyło się spotkanie regionalne w Katowicach, w siedzibie Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides.

Tematem przewodnim spotkania było: Jak skutecznie angażować społeczność lokalną? Celem spotkania było: wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności w zakresie skutecznego angażowania społeczności lokalnych, przedstawienie metod i narzędzi angażowania społeczności lokalnych oraz nawiązanie relacji pomiędzy uczestnikami szkolenia i wymianę doświadczeń między nimi. Spotkanie poprowadziła Iwona Nowak, koordynatorka programu “Organizowanie Społecznościowe” w Bona Fides oraz organizatorka społecznościowa pracująca z mieszkańcami 2 dzielnic w Katowicach.

Zważywszy na fakt, iż uczestnikami były osoby, liderzy, którzy przyjechali m.in. z Gliwic, Świętochłowic, Mikołowa, Częstochowy, Jastrzębia-Zdroju, Żor…, zajmujący się bezpośrednio działaniami w przestrzeni: inicjatywa lokalna, budżet obywatelski i dostępni radni – spotkanie to należało zaliczyć do bardzo udanych i motywujących do dalszego działania. Uzyskane informacje o narzędziach przydatnych w działaniach społecznych i wymiana doświadczeń uczestników, pozwolą na powrócenie z nowymi pomysłami i rozwiązaniami, by jeszcze bardziej angażować mieszkańców swojego regionu do podejmowania...

Czytaj dalej

Sesja nadzwyczajna Rady Miasta-transmisja LIVE

We wtorek, 8 września 2015 r. odbędzie się XIV sesja nadzwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 15.00. Portal Jas24info.pl planuje transmisje z tej sesji.

Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Wybór komisji uchwał i wniosków. 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany uchwały w sprawie podziału Miasta Jastrzębie-Zdrój na stałe obwody głosowania
  • utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Jastrzębiu-Zdroju dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015 r.
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój
  • zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok
  • wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego Miasta Jastrzębie-Zdrój od osoby prawnej prawa własności nieruchomości gruntowej. 4. Wolne głosy i wnioski. 5. Zakończenie posiedzenia.
...
Czytaj dalej

Analiza wyborów samorządowych 2014. Jak nie powielać błędów?

Wybory samorządowe 16 listopada 2014 okazały się ciągiem porażek organizacyjnych – od awarii systemu informatycznego, opóźnionego podania wyników do wysokiego odsetka głosów nieważnych. Osiem miesięcy po wyborach prezentujemy zbiór analiz i rekomendacji na przyszłość „Co się stało 16 listopada? Wybory samorządowe 2014”.

Publikacja „Co się stało 16 listopada? Wybory samorządowe 2014” jest pogłębieniem wstępnych powyborczych analiz Fundacji Batorego. Jak w imieniu redakcji pisze Joanna Załuska, dyrektorka programu Masz Głos, Masz Wybór Fundacji Batorego: „Wybory samorządowe w 2014 uwidoczniły problemy związane z potrzebą usprawnienia administracji wyborczej oraz uwiarygodnienia organizacji wyborów. W niniejszej publikacji autorzy pokazują nie tylko przebieg kryzysu, ale także jego przyczyny i skutki, formułują również rekomendacje niezbędnych zmian w prawie i praktyce organizowania wyborów”. Autorami prezentowanej publikacji są specjalistki i specjaliści z czołowych polskich ośrodków naukowych. Wśród analizowanych tematów znalazły się problemy m.in. dotyczące nieważnych głosów, efektywności i sprawności wyborczej administracji, zastosowania karty wyborczej w formie broszury (książeczki), wyniki badań exit poll, okręgów jednomandatowych oraz...

Czytaj dalej