Dział: Nowości

Uważaj w strefie zamieszkania

Strefa zamieszkania to obszar służący przede wszystkim osobom w nim zamieszkującym, wypoczywającym, uczęszczającym do szkół itp. W tak oznaczonym terenie piesi i bawiące się dzieci mają prawnie zapewnione bezpieczeństwo. Jak uczy doświadczenie, wielu kierowców nie zna przepisów obowiązujących w strefie lub je lekceważy, stwarzając zagrożenie – przede wszystkim jeździ za szybko. Strefy, o których mowa, są oznaczone specjalnymi tablicami. Wyznacza się je głównie na „blokowiskach”, osiedlach domków jednorodzinnych oraz w rejonach nasilonego ruchu pieszego. To rozwiązanie ma skutkować spowolnieniem ruchu pojazdów i w maksymalny sposób zapewnić bezpieczeństwo pieszym. Niestety, wielu zmotoryzowanych nie posiada wiedzy na temat tych przepisów. Dochodzi do napaści i agresywnych zachowań w stosunku do pieszych, utarczek słownych, a nawet rękoczynów. Przypominamy. Strefy zamieszkania to swoisty azyl dla pieszych i obszar, w którym mają oni czuć się bezpiecznie. Nie muszą być tu budowane chodniki, a mieszkańcy mogą korzystać dowolnie z całej szerokości jezdni. Przyporządkowanie ruchu pieszym w strefie znosi obowiązek zapewnienia opieki dzieciom do lat 7, co daje możliwość...
Czytaj dalej

Przekaż 1% podatku

Podatnicy mają możliwość przekazać 1% swojego podatku na organizacje pożytku publicznego. Poniżej podajemy listę organizacji z Jastrzębia-Zdroju, które można wesprzeć „jednym procentem”.
Lp. Numer KRS NAZWA ORGANIZACJI
1 0000001575 JASTRZĘBSKI KLUB HOKEJOWY GKS JASTRZĘBIE
2 0000001767 "BOKSERSKI KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE"
3 0000002718 STOWARZYSZENIE "JESTEM SOBĄ WIĘC TAŃCZĘ"
4 0000002790 TOWARZYSTWO „SPRAWNI INACZEJ”
5 0000003024 KOMITET POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI W JASTRZĘBIU-ZDROJU
6 0000003038 TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI JASTRZĘBSKIEJ
7 0000003272 STOWARZYSZENIE DIALIZOWANYCH NEPHROS Z SIEDZIBĄ W JASTRZĘBIU ZDROJU
8 0000003483 JASTRZĘBSKA UROLOGIA
9 0000012970 HOSPICJUM DOMOWE IM. KS. EUGENIUSZA DUTKIEWICZA SAC PRZY PARAFII ŚW. KATARZYNY W JASTRZĘBIU-ZDROJU
10 0000236893 STOWARZYSZENIE MKS "GKS 1962 JASTRZĘBIE"
11 0000291970 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT DUŻYCH I MAŁYCH "CZTERY ŁAPY"
12 0000330629 FUNDACJA PRO FUTURO
13 0000364436 "FUNDACJA OGNIWO"
14 0000603853 LUDOWY KLUB SPORTOWY "GRANICA" RUPTAWA
15 0000689727 STOWARZYSZENIE JASTRZĘBSKI KLUB BRYDŻA SPORTOWEGO
    ODDZIAŁY
1 0000012847 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŚLĄSKI z dopiskiem w polu „informacje uzupełniające" cel szczegółowy: dla Koła... Czytaj dalej

Program grantowy „Decydujesz, Pomagamy”

Już od 19 lutego 2018 roku można zgłaszać pomysły na inicjatywy poprawiające życie w  lokalnym otoczeniu. Projekty mogą dotyczyć edukacji, promocji zdrowego stylu życia, rewitalizacji przestrzeni miejskich, aktywizacji osób starszych, działań na rzecz zwierząt i środowiska naturalnego, pielęgnowania lokalnych tradycji lub innych obszarów, na które zaangażowani mieszkańcy chcieliby zwrócić uwagę. Spośród zgłoszonych pomysłów, w każdym z mikroregionów, jury wybierze po trzy projekty, które przejdą do otwartego głosowania. Lista projektów zostanie ogłoszona 27 kwietnia. W praktyce każda organizacja, która dojedzie do etapu głosowania zwycięży, jednak to liczba głosów, oddanych przez klientów Tesco, przesądzi o wysokości grantu. Pomysły można zgłaszać do 30 marca. W każdym z mikroregionów do zdobycia będą trzy granty w wysokości 5000, 3000 i 1000 złotych na realizację działań społecznych. Źródło: https://tesco.pl/pomagamy/ Przykładowe pomysły na projekt: www.tesco.pl/pomagamy...
Czytaj dalej

Dotacja w trybie „małego granta”

W budżecie miasta pozostały niewykorzystane środki finansowe w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia. Zgodnie z zapisami Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, niewykorzystana część środków finansowych zostaje przekazana na realizację zadań w trybie art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. „małe granty”. Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o realizację zadań publicznych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia – kwota do realizacji: 12 045,00 zł. Aby możliwe było ubieganie się o publiczne środki finansowe w ramach tej procedury spełnione muszą być następujące warunki:
  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
  • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w trybie art. 19a ustawy nie...
Czytaj dalej

Szlagier Show

Szlagier Show, czyli wyjątkowy koncert gwiazd telewizji TVS odbędzie się 24 marca w hali widowiskowo-sportowej. Impreza rozpocznie się o godz. 17.00.   Paradzie Gwiazd Telewizji TVS będzie akompaniował Marco Big Band. Podczas koncertu wystąpią: Kola i Jula, Metrum, Bernadeta Kowalska, Marcin Wojaczek , Sonitus, Tomasz Calicki, Mona Lisa, Brygida i Robert Łukowski, De Silvers, Duet Karo, Wesoły Masorz, Happy Folk, Brygida i Robert Łukowski, De Silvers. Koncert poprowadzą Nina Nocoń i Mirosław Riedel. Całość uatrakcyjni występ Zespołu Tanecznego Sukces....
Czytaj dalej