Dział: Nowości

TRANSMISJA RADIOWA – SŁUCHAJ W SIECI pojedynek Jastrzębski Węgiel – Indykpol AZS Olsztyn

Nie ma nic wspanialszego niż wspólne kibicowanie meczu siatkarskiego. Jednak bywa tak nie możesz być na hali i osobiście kibicować siatkarzom Jastrzębskiego Węgla, Odpowiadając na liczne prośby kibiców uruchamiamy pierwszą jeszcze próbna transmisję . Teraz dzięki jas24info nic nie tracisz , możesz na żywo w sieci śledzić zmagania swoich idoli dzięki naszej transmisji… radiowej!
Zapraszamy w czwartek (20 luty 2019 r ) od 17.30. Komentuje Jakub Kubielas

...
Czytaj dalej

Komunikacja MZK wraca do normy

We wtorek 19 lutego problemy mają wystąpić już tylko na niewielkiej liczbie linii. Z rozkładu jazdy ma wypaść ok. 2% kursów. Zdecydowana większość kierowców wraca do pracy w PKM Jastrzębie. Jeśli potwierdzą się dzisiejsze zapowiedzi, to jutro (wtorek) na zwolnieniu lekarskim przebywać będzie 11 z 64 osób, które nie pojawiły się w pracy przed tygodniem.

Jastrzębie-Zdrój
Wtorek 19 lutego. Wypadną pojedyncze kursy na liniach: 106, 116, 119 i 124. Na linii 131 zabraknie kursu z Jastrzębia o godz. 5.50 oraz z Rybnika o godz. 6.52. Pozostałe linie realizowane będą w całości.
Przypomnijmy, że na terenie Jastrzębia-Zdroju do 24 lutego obowiązuje bezpłatna komunikacja dla wszystkich bez względu na wiek i miejsce zamieszkania.

Żory, Czerwionka-Leszczyny
Wtorek 19 lutego. Niewielkie problemy wystąpią na linii 311B, gdzie wypadnie kurs z przystanku „Czerwionka-Centrum” o godz. 6.30 oraz kurs z przystanku „Dębieńsko-Las” o godz. 6.55....

Czytaj dalej

Komunikacja zastępcza – poniedziałek

Komunikacja zastępcza – poniedziałek
Informacje dotyczą komunikacji obowiązującej tymczasowo na terenie kilku gmin.


Jastrzębie-Zdrój

Poniedziałek 18 lutego w całości będą realizowane następujące linie: 102, 103, 105, 107, 108, 112, 113, 114, 118, 122, 125, 127, 128, 129 i 130. Na linii 101 wypadnie jeden kurs z Jastrzębia o godz.15.15 oraz z Żor o godz. 16.10.

Zawieszone linie na poniedziałek to: 119 i 126, natomiast na linii 106
pojedzie jeden kurs o godz. 3.40 z ul. Armii Krajowej WORD. Pozostałe linie będą wykonywane częściowo.
Procentowe wykonanie kursów wyniesie ponad 90 procent. Przypomnijmy, że na terenie Jastrzębia-Zdroju do 24 lutego obowiązuje ...

Czytaj dalej

Światełko w tunelu PKM

14 lutego 2019 roku na wniosek przewodniczącego Rady Miasta Piotra Szereda w biurze Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój odbyło się robocze spotkanie.

Uczestnikami spotkania byli Prezydenci Miasta, Przewodniczący Rady Miasta, przewodniczący Klubów PIS, KS, WS oraz prezes PKM i członek Rady Nadzorczej PKM.

Podczas spotkanie uczestnicy wyrazili wolę pełnej realizacji wniosków z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta, Najważniejsze postulat to utrzymanie miejsc pracy w PKM. i utrzymanie komunikacji miejskiej na wysokim poziomie, które gwarantują pracownicy PKM. 
Pracownicy, którzy otrzymają zdolność do pracy wracają z chorobowego. 18 lutego 2019 roku na trasy miasta Jastrzębie-Zdrój wyjedzie 80% autobusów PKM.  

...
Czytaj dalej

Przyznano dotacje na sport w Jastrzębiu-Zdroju

ZARZĄDZENIE NR OR-IV.0050.77.2019 PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rozstrzygnięć Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki w roku 2019
Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 ze zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XV.132.2018 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2019 oraz na wniosek Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki w roku 2019
z a r z ą d z a m
§ 1. Przyznać niżej wymienionym organizacjom pozarządowym dotacje na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie wspierania i...

Czytaj dalej