Dział: Nasze miasto

Ulica Zielona drogą z pierwszeństwem przejazdu

Na skrzyżowaniu ulic Zielonej i Wrzosowej zostanie zlikwidowane „łamane” pierwszeństwo przejazdu. Ulica Zielona będzie drogą z pierwszeństwem przejazdu, natomiast ulica Wrzosowa będzie drogą podporządkowaną. Kierowcy w większym stopniu obserwują jezdnię, niż umieszczone z boku znaki. Układ wlotów skrzyżowania nie pokazywał w sposób czytelny „łamanego” pierwszeństwa przejazdu. Powodowało to, że niektórzy kierowcy mieli problem z interpretacją skrzyżowania, szczególnie podczas pierwszego przejazdu.   Przez najbliższy czas, wprowadzonej zmianie organizacji ruchu towarzyszyć będą tablice ostrzegawcze. Prosimy o zachowanie bezpieczeństwa i obserwacje znaków drogowych....
Czytaj dalej

Ulica Nepomucena zamknięta do odwołania

Zamknięty jest przejazd pod wiaduktem PKP na ulicy Nepomucena. Zły stan techniczny mostu wyklucza użytkowanie tamtejszej drogi. Nadzór budowlany wydał decyzję nakazującą PKP – właścicielowi obiektu, wykonanie niezbędnych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu z troski o bezpieczeństwo mieszkańców Jastrzębia-Zdroju. To również PINB zadecydował, że ulica Nepomucena została zamknięta dla ruchu pojazdów na odcinku od ulicy Warszawskiej do parkingu przy Kościele PW ŚW. Katarzyny. Objazd będzie odbywał się ulicami Północną, Grodzką i Pszczyńską....
Czytaj dalej

Dni Otwarte w Zespole Szkół nr 3

Drzwi Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju otwarte są dla każdego ucznia – zawsze. Mogli się o tym przekonać gimnazjaliści, którzy 23 i 27 kwietnia zawitali w szkolnych progach, by podczas Dni Otwartych zapoznać się z szeroką ofertą profili klas III Liceum Ogólnokształcącego. Społeczność „Trójki” dołożyła wszelkich starań, by w pozytywnej wiosennej atmosferze zaprezentować propozycje edukacyjne na rok szkolny 2018/2019. Uczniowie jastrzębskich gimnazjów, którzy podczas trwania Dni Otwartych licznie odwiedzili szkołę, mieli niepowtarzalną okazję, by skorzystać z wielu atrakcji m.in. wziąć udział w pokazie musztry, sprawdzić poziom umiejętności lingwistycznych (i nie tylko) podczas warsztatów języków obcych – angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego i hiszpańskiego, czy zapoznać się z najnowszymi technikami samoobrony. Duże wrażenie na zwiedzających wywarł doskonale przygotowany pokaz ratownictwa medycznego, podczas którego uczniowie utrwalali i poszerzali wiedzę z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Zespół Szkół nr 3 mógł pochwalić się również pokazami przygotowanymi przez instytucje aktywnie współdziałające ze szkołą na mocy zawartych porozumień m.in. z Wojskową Komendą Uzupełnień...
Czytaj dalej

Saperzy na OWN

Na terenie miejskiej inwestycji znaleziono niewybuch. Na szczęście, sytuacja jest już opanowana.Na terenie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego, gdzie od kilku miesięcy trwają prace związane z rewitalizacją obiektu, znaleziono niewybuch. Zgodnie z procedurami, do akcji włączył się Patrol Saperski, który zabezpieczył znaleziony ładunek, po czym usunął go z terenu OWN. Największa miejska inwestycja nie jest pod żadnym pozorem zagrożona w związku z zaistniałą sytuacją – prace zostały już wznowione....
Czytaj dalej

Przewodniczący Zarządu MZK bez prawa głosu

Nie jest pewne, kto reprezentuje miasto Jastrzębie-Zdrój w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym.Pod koniec kwietnia Janusz Buda, wiceprezydent Jastrzębia-Zdroju zrezygnował ze swojej funkcji we władzach miasta. Jest jednocześnie przewodniczącym Zarządu MZK, stąd decyzja prezydenta Anny Hetman o zwołaniu sesji nadzwyczajnej w celu m.in. wyboru innego przedstawiciela miasta we władzach Związku. Sesja odbyła się 9 maja i już przy pierwszym głosowaniu okazało się, że sprawa nie jest prosta. Projekt uchwały o wygaśnięciu upoważnienia Janusza Budy do reprezentowania miasta w MZK przepadł. 13 radnych było przeciw, 7 poparło uchwałę a 3 wstrzymało się od głosu. W tej sytuacji druga z uchwał dotycząca reprezentowania miasta w Związku przez Romana Foksowicza, wiceprezydenta miasta, została wycofana z porządku obrad. Rodzi się pytanie, czy Zarząd MZK ma przewodniczącego? Statut Związku zakłada, że w skład Zgromadzenia wchodzi po dwóch przedstawicieli gmin członkowskich: prezydenci, burmistrzowie, wójtowie lub ich zastępcy oraz po jednym przedstawicielu spośród radnych. Obecnie miasto Jastrzębie reprezentuje Damian Gałuszka, wieceprzewodniczący Rady Miasta. Rodzi się pytanie, czy Janusz...
Czytaj dalej