GeoGebra na lekcjach matematyki

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

27 listopada nauczyciele matematyki uczący w klasach gimnazjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych i zawodowych naszego miasta spotkali się na warsztatach „GeoGebra na lekcjach matematyki – część 1”.

Głównym celem było zaprezentowanie nowych możliwości programu GeoGebra z punktu widzenia dydaktyki oraz przygotowanie słuchaczy do tworzenia nowych materiałów dydaktycznych z matematyki z wykorzystaniem tego programu.
Na warsztatach nauczyciele tworzyli różne aplety, z których będą korzystać na swoich lekcjach. Powstał miedzy innymi aplet ilustrujący twierdzenie o sumie kątów wewnętrznych trójkąta czy aplet ilustrujący wizualizację wzoru na pole koła. Należy wspomnieć o aplecie, który zaznacza ułamki zwykłe na osi liczbowej, a wykorzystany może być na każdym etapie edukacyjnym.
Na zakończenie nauczyciele otrzymali instrukcję do utworzenia apletu, który ma zastosowanie w analizie danych statystycznych.
Prowadzące warsztat Ewa Szatkowska – doradca metodyczny matematyki oraz Sandra Płonka – Duda, nauczycielka matematyki Zespołu Szkół Nr 6, mają już nowe pomysły na kolejne spotkanie.
Jeszcze w tym roku szkolnym odbędą się warsztaty z animacji i geometrii przestrzennej, z wykorzystaniem programu GeoGebry.

Brak komentarzy.

Leave a comment