Jesteśmy dzielni i prawi jak rycerze!

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodziców „Tęcza” w Jastrzębiu-Zdroju w ramach Projektu pod hasłem „Na rycerskim szlaku”, który jest realizowany wspólnie z Firmą Siemens zorganizowało dla swoich podopiecznych liczne działania plastyczno- techniczno- teatralne.

W ramach realizacji zadań projektowych beneficjenci (dzieci, młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu oraz ich zdrowi koledzy i koleżanki, a także ich rodzice) uczestniczyli w ciekawych zajęciach mających na celu kształtowanie rycerskiej postawy cechującej się męstwem, odwagą, szlachetnością i wrażliwością.
Przygotowali scenografię oraz zaprojektowali stroje z epoki dla dam i rycerzy, które zostały wykorzystane do przedstawienia teatralnego pt. „O grzecznym rycerzu”. Na przedstawienie zaproszone zostały przedszkolaki w ramach integracji z osobami pełnosprawnymi.

Nasi podopieczni uczestniczyli w licznych warsztatach plastycznych, podczas których wymyślali rycerskie pozdrowienia, opracowywali kodeks rycerskich zasad, składali kartonowe zamki, malowali je wykazując się swoją kreatywnością, a także tworzyli własne rodowe herby.

Głównym celem projektu było pokazanie osobom z niepełnosprawnością intelektualną właściwych wzorców zachowań opartych na średniowiecznym kodeksie rycerskim.

Komentarze są wyłączone.