Staże zagraniczne uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Tuż przed zakończeniem roku szkolnego dwie grupy uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju powróciły ze staży zawodowych w Wielkiej Brytanii.

Grupa uczniów kształcących się w zawodzie fryzjer realizowała w Londonderry staże zawodowe w ramach programu „Staże zagraniczne atutem kształcenia uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju”, który jest finansowany z programu POWER.

Natomiast uczniowie kierunku mechanik pojazdów samochodowych odbyli staże zawodowe w ramach projektu: „Mobilni na europejskim rynku pracy” finansowanego przez program Erasmus+.

To kolejne wyjazdy uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzebiu-Zdroju finansowane ze środków UE dające nie tylko możliwość zdobycia nowych kompetencji zawodowych, ale również poznania nowych miejsc i ludzi.

Informacja nadesłana

Brak komentarzy.

Leave a comment