" Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem oraz powinni postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa."- Artykuł I, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

10 grudnia, co roku obchodzony jest Dzień Praw Człowieka. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń dla świata. Moment, kiedy ludzie zyskują szansę na nowe lepsze jutro- dzięki zyskanej godności oraz swoich praw. Tego dnia, w 1948 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła powszechny zbiór praw człowieka, które dotyczą wszystkich, niezależnie od koloru skóry, czy pochodzenia. Świadczące o tym, że żaden człowiek nie ma prawa z powodu dyskryminacji  odebrać nam wolności. Człowiek w momencie, urodzenia zyskuje zdolność prawną, której nikt nie może go pozbawić, ani ograniczyć.

 
Szanujmy wolność i prawa które mamy !
 
zdjęcie: internet
 
 ...
Czytaj dalej