Tag Archives: Jastrzębie-Zdrój

Kwalifikacja wojskowa

Od 13 marca do 5 kwietnia na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa w budynku Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Akademii Górniczo-Hutniczej przy ul. 1 Maja 61, od poniedziałku do piątku w godz. od 12.00 do 17.00.

Do kwalifikacji wojskowej wzywa się: 1. Mężczyzn urodzonych w 1998 roku, 2. Mężczyzn urodzonych w latach 1993 – 1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, 3. Osoby urodzone w latach 1996-1997, które: - zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, - zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej. 4....
Czytaj dalej

Sesja Rady Miasta

29 stycznia odbędzie się II sesja zwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 13.00.
Porządek obrad: 1. Otwarcie II sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Wręczenie medalu pamiątkowego z okazji 70. rocznicy Powstania Warszawskiego Panu Witoldowi Traczykowi. 3. Uroczyste wręczenie certyfikatu jakości ISO dla Urzędu Miasta w związku ze spełnieniem wymagań z norm ISO 9001 i ISO 27001. 4. Wybór komisji uchwał i wniosków. 5. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miasta. 6. Zgłaszanie interpelacji. 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta. 8. Informacja Prezydenta Miasta. 9. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem. 10. Zatwierdzenie wniosków komisji Rady Miasta. 11. Sprawozdanie z działalności Rady Miasta za 2014 rok. 12. Sprawozdania z działalności komisji Rady Miasta za 2014 rok: - Skarbu, - Polityki Gospodarczej i Bezrobocia. 13. Wolne głosy i wnioski. 14. Zakończenie obrad sesji. Informacja nadesłana: Łukasz Kasza Przewodniczący Rady Miasta...
Czytaj dalej