Od 13 marca do 5 kwietnia na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa w budynku Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Akademii Górniczo-Hutniczej przy ul. 1 Maja 61, od poniedziałku do piątku w godz. od 12.00 do 17.00.

Do kwalifikacji wojskowej wzywa się: 1. Mężczyzn urodzonych w 1998 roku, 2. Mężczyzn urodzonych w latach 1993 – 1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, 3. Osoby urodzone w latach 1996-1997, które: - zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, - zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej. 4....
Czytaj dalej