W marcu br. Komitet Monitorujący Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska zatwierdził dofinansowanie dla projektu pn. „Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju”.

Pierwsze efekty współpracy są już widoczne. Od początku czerwca grupa pracowników straży miejskiej uczęszcza na kurs języka czeskiego. Opanowanie języka obowiązującego po drugiej stronie granicy niewątpliwie będzie miało wpływ na jakość działań podejmowanych w stosunku do grup docelowych projektu – mieszkańców miast partnerskich i turystów. Co istotne, zgodnie z zapisami projektu, funkcjonariusze po drugiej stronie granicy w tym samym czasie rozpoczęli naukę j. polskiego. Kolejne działanie w ramach realizacji projektu to odpowiedź na postępującą popularyzacje turystyki rowerowej. Związane z tym nasilenie ruchu rowerowego pomiędzy mieszkańcami Jastrzębia-Zdroju i Karwiny generuje potrzebę wdrożenia systemu umożliwiającego identyfikację sprzętu mogącego ulec zagubieniu lub kradzieży. Dzięki pozyskanym środkom będzie możliwe wprowadzenie nowoczesnego, jednolitego systemu znakowania rowerów i jego identyfikację po obu stronach granicy. Warto zaznaczyć, iż system ten jest stosowany nie tylko przez miasta uczestniczące w projekcie. Projekt dofinansowany ze...
Czytaj dalej