29 stycznia odbędzie się II sesja zwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 13.00.
Porządek obrad: 1. Otwarcie II sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Wręczenie medalu pamiątkowego z okazji 70. rocznicy Powstania Warszawskiego Panu Witoldowi Traczykowi. 3. Uroczyste wręczenie certyfikatu jakości ISO dla Urzędu Miasta w związku ze spełnieniem wymagań z norm ISO 9001 i ISO 27001. 4. Wybór komisji uchwał i wniosków. 5. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miasta. 6. Zgłaszanie interpelacji. 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta. 8. Informacja Prezydenta Miasta. 9. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem. 10. Zatwierdzenie wniosków komisji Rady Miasta. 11. Sprawozdanie z działalności Rady Miasta za 2014 rok. 12. Sprawozdania z działalności komisji Rady Miasta za 2014 rok: - Skarbu, - Polityki Gospodarczej i Bezrobocia. 13. Wolne głosy i wnioski. 14. Zakończenie obrad sesji. Informacja nadesłana: Łukasz Kasza Przewodniczący Rady Miasta...
Czytaj dalej