Marszałek województwa Wojciech Saługa opowiada się za wprowadzeniem zakazu spalania szkodliwych dla środowiska paliw, takich jak flot i muł węglowy. Chce również, aby projekt tzw. uchwały antysmogowej trafił pod obrady sejmiku do końca 2017 roku.

Władze województwa śląskiego podsumowały ostatnio pierwsze 2 lata obecnej kadencji samorządu. Marszałek Wojciech Saługa przyznaje, że tematem spędzającym sen z powiek samorządowcom jest walka z niską emisją. Obecnie prace kończy powołany przez marszałka Zespół Roboczy ds. ograniczania niskiej emisji. Jego zadaniem było wypracowanie wytycznych do tzw. uchwały antysmogowej, którą mógłby przyjąć sejmik województwa. Na razie nie wiadomo jeszcze jakie dokładnie rekomendacje przedstawi sejmikowi zespół. Wiadomo natomiast jaki jest punkt widzenia samego marszałka. - Przede wszystkim trzeba zakazać używania „dziadowskich” paliw, takich jak muł i flot. W ślad za tym trzeba również ustalić standardy wykluczające instalowanie nieekologicznych kotłów, tzw. kopciuchów – mówi Wojciech Saługa. Marszałek zdaje sobie sprawę, iż projekt uchwały antysmogowej będzie budził obawy i kontrowersje. - Dlatego w tej sprawie potrzebny kompromis wszystkich zainteresowanych stron i szerokie konsultacje społeczne. Elementem tego kompromisu na pewno muszą być pieniądze na dofinansowanie koniecznych inwestycji ekologicznych...
Czytaj dalej