Hydroelektrownia w byłej kopalni Krupiński

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Jastrzębska Spółka Węglowa w ramach restrukturyzacji górnictwa została zobowiązana do zamknięcia kopalni Krupiński. Teraz podjęła inicjatywę zagospodarowania całej infrastruktury. Mają w tym pomóc doświadczeni partnerzy zagranicznych inwestycji wspierających zagospodarowanie terenów i wyrobisk po kopalniach węgla kamiennego.

W piątek, podczas International Maining Forum 2017 w kopalni Pniówek zostało podpisane porozumienie, na bazie którego Jastrzębska Spółka Węglowa będzie współpracować między innymi przy studium wykonalności i możliwych rozwiązaniach technologicznych.

List intencyjny podpisali przedstawiciele firmy czeskiej CKD BLANSKO, SAGE POWER oraz ENERGOPROJEKT z Warszawy, lidera w projektowaniu bloków energetycznych oraz realizująca budowy i modernizacje, głównie hydroelektrowni.

– Szukamy nowych sposobów zagospodarowania terenów po kopalni Krupiński. Mogę już złożyć deklarację, że nasza spółka zależna Jastrzębskie Zakłady Remontowe przeniesie tam część swojej działalności, współpracujemy też z dużym śląskim biurem architektonicznym w zakresie koncepcji zagospodarowania tego terenu i elektrownia jest kolejnym projektem, przy którym chcemy rozpocząć poważną współpracę – powiedział Daniel Ozon, pełniący obowiązki prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

SAGE, CKD BLANSKO i ENERGOPROJEKT wspólnie tworzą konsorcjum, którego celem jest służyć JSW oraz JSW Innowacjom wiedzą z zakresu technologii, konstrukcji, robót i usług związanych z realizacją projektu hydroelektrowni szczytowo-pompowej dla podziemnej kopalni węgla, łącznie z pozyskaniem częściowego finansowania dla projektu.

Źródło: Urząd Miasta Jastrzębie- Zdrój

Brak komentarzy.

Leave a comment