JSW z nagrodą „The best annual report 2017”

Jastrzębska Spółka Węglowa zajęła trzecie miejsce w konkursie „The best annual report 2017” organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków.

W kategorii głównej konkursu ocenie podlegały: sprawozdanie finansowe, sprawozdanie zarządu, raport marketingowy, raport online lub zintegrowany spółek z warszawskiego parkietu. Nagrody główne zostały przyznane w dwóch kategoriach: przedsiębiorstwa oraz banki i instytucje finansowe. W kategorii przedsiębiorstwa lepsze od JSW były tylko PGE Polska Grupa Energetyczna i PGNIG.

Celem konkursu jest promowanie firm przygotowujących najlepsze z punktu widzenia wartości użytkowej skonsolidowane raporty roczne sporządzone według MSSF/MSR. Dzięki przestrzeganiu w raportach rocznych wymogów formalnych, zaleceń instytucji międzynarodowych i stosowanie dobrych praktyk zwiększane jest bezpieczeństwo rynku kapitałowego w Polsce.

– Trzecia nagroda w tegorocznym „The best annual report” to dla nas nie tylko zaszczyt, ale i potwierdzenie, że wysiłki włożone w przygotowywanie jak najlepszego jakościowo sprawozdania opłaciły się. W tym miejscu chciałem podziękować wszystkim pracownikom, którzy przyczynili się do stworzenia nagrodzonego raportu. Naszą pracę docenili nie tylko jurorzy konkursu, ale i inwestorzy, od których otrzymujemy pozytywne sygnały. Oczywiście, nie spoczywamy na laurach, chcemy, aby nasze raporty stawały się jeszcze lepsze, zarówno merytorycznie, jak i wizualnie – mówi Robert Ostrowski, zastępca prezesa zarządu JSW ds. ekonomicznych.

Wyniki ogłoszone zostały 18 października 2018 r. podczas Gali Finałowej „The best annual report” w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Waldemara Frąckowiaka wyłoniła laureatów spośród przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych. Wyróżnienia zostały przyznane za najlepsze sprawozdanie z działalności, najlepsze zastosowanie MSSF/MSR i najlepszą wartość użytkową raportu rocznego. Nagrodę specjalną można było otrzymać za najlepszy raport roczny w internecie oraz najlepszy raport roczny spółki zagranicznej.

O MSSF/MSR
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) to standardy i ich interpretacje zatwierdzone przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Wiele spośród standardów stanowiących część MSSF są znane pod starszą nazwą Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR).

O IRIP
Instytut Rachunkowości i Podatków prowadzi działalność szkoleniową, wydawniczą i doradczą. Jego głównym zadaniem jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry zarządzającej i finansowo – księgowej, wyznaczanie standardów sprawozdawczości finansowej, kreowanie zmian w prawie bilansowym i podatkowym, upowszechnianie dobrych praktyk w biznesie, a tym samym lepsze przygotowanie polskich firm i instytucji do działania w warunkach wysokiej konkurencji krajów Unii Europejskiej.

Komentarze są wyłączone.