Składowanie odpadów górniczych

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

W siedzibie Jastrzębskiej Spółki Węglowej podpisano list intencyjny w sprawie współpracy pomiędzy JSW SA i Haldex w zakresie innowacyjnych metod zagospodarowania odpadów wydobywczych. Porozumienie podpisał Daniel Ozon, pełniący obowiązki prezesa zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz Bogdan Leśniowski, prezes zarządu spółki Haldex. Gospodarka bezodpadowa („circular economy”) to jedno z naszych głównych zadań efektywnościowych.

 

Zakaz sprzedaży mułów i flotokoncentratów niejako wymusza, aby szukać nowych rozwiązań dla tych produktów, a stare składowiska tych odpadów mogą zawierać jeszcze wartościowe pozostałości węgla.

Wspólne przedsięwzięcie Spółek ma polegać na wymianie pomysłów związanych z gospodarką odpadami wydobywczymi i odzyskiem węgla z odpadów wydobywczych. Partnerzy zobowiązali się do współpracy w zakresie wypracowywania koncepcji m.in. ekonomicznego wykorzystania mułów i flotokoncentratów czyli odpadów po procesie uszlachetniania węgla. Ale na tym nie koniec, ponieważ jeden z pomysłów zakłada wykorzystanie kamienia kopalnianego jako surowca do produkcji kruszyw budowlanych. Najważniejsza będzie jednak wymiana doświadczeń technicznych i technologicznych pomiędzy Jastrzębską Spółką Węglową, a spółką Haldex.

Podpisane porozumienie poprzez udział naszej spółki JSW Innowacje S.A. i partnerów naukowych otwiera drogę do optymalnego wykorzystania zasobów spółki w myśl przyjętego zobowiązania Grupy JSW o zrównoważonym rozwoju.

źródło: JSW fot.: Joanna Karwot

Brak komentarzy.

Leave a comment