W miejsce węgla zielona energia

W Warszawie 19 lipca br. Jastrzębska Spółka Węglowa wraz z JSW Innowacje zaprezentowała wstępne założenia programu rewitalizacji KWK Krupiński.
Wstępne założenia programu rewitalizacji terenów i obiektów byłej kopalni Krupiński w Suszcu zostały opracowane w oparciu o analizę możliwości i potrzeb regionu, wyzwań technologicznych XXI wieku, społecznej odpowiedzialności biznesu i aktywnego uczestnictwa w programie Innowacyjności Rządu RP. – informuje JSW.
Zatem, w rejonie byłej kopalni planuje się zastosowanie technologi pro-społecznych, szczególnie z sektora zielonej energii, w tym: nowoprojektowanych obiektów zasilanych energią cieplną, pochodzącą z lokalnych źródeł geotermalnych, generację energii elektrycznej przez panele fotowoltaiczne stosowane w elewacjach budynków wykorzystując uwarunkowania emisji promieni słonecznych.
Celem programu rewitalizacji jest zaproponowanie nowych funkcji użytkowania obiektów i infrastruktury kopalni z uwzględnieniem poprawy jakości środowiska naturalnego, wdrożenia innowacyjnych projektów tzw. zielonej energii a także stworzenia nowych miejsc pracy.

Źródło: informacja własna; foto: poseł Grzegorz Matusiak

Komentarze są wyłączone.