Informacja dla akcjonariuszy Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. o dematerializacji akcji

Informacja dla akcjonariuszy Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. o dematerializacji akcji

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju informuje, iż wszczyna dwie procedury związane z dematerializacją akcji Spółki w celu przekształcenia ich w formę zapisu elektronicznego.

Pierwsza procedura dotyczy tzw. obowiązkowej/przymusowej dematerializacji akcji, na podstawie której Spółka pięciokrotnie będzie wzywać akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji do 1 marca 2021 r. przez tych akcjonariuszy, którzy posiadają nie zdeponowane w Spółce papierowe dokumenty akcji, także tych akcjonariuszy, których dokumenty zostały wycofane z depozytu prowadzonego przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.

Druga procedura dotyczy dematerializacji akcji, z zamiarem ich dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym. Najistotniejszą informacją dla akcjonariuszy jest to, że niedopuszczone dotychczas do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW akcje imienne JSW S.A serii A i D (pozostałe akcje pracownicze) należy złożyć do depozytu Spółki prowadzonego przez BM PKO BP, aby mogły uczestniczyć w procesie ich dematerializacji w celu dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW do dnia 30 września 2020 r.

Więcej informacji dotyczących ww. procedur dostępne są w miejscu Dematerializacja akcji

źródło: JSW

Leave a comment

Send a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *