Więcej nowych książek w szkołach

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

11 placówek oświatowych z naszego miasta otrzymało dotację od wojewody śląskiego w ramach programu Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Konkretnie chodzi o zakres rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Program ten ma na celu zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych i pedagogicznych, wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych oraz rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi  i pedagogicznymi. Koszt całkowity programu dla każdej ze szkół wyniósł 15 000,00 zł, z czego 80% tj. 12 000,00 zł to kwota, którą szkoły otrzymały od wojewody śląskiego, natomiast 20% tj. 3000,00 zł zostało zapewnione przez Miasto Jastrzębie-Zdrój.

 

Lista placówek oświatowych, które otrzymały wsparcie finansowe:

1.            Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Jastrzębiu-Zdroju

2.            Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-Zdroju

3.            Szkoła Podstawowa nr 9 im. Gustawa Morcinka w Jastrzębiu-Zdroju

4.            Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jastrzębiu-Zdroju

5.            Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jerzego Kukuczki w Jastrzębiu-Zdroju

6.            Szkoła Podstawowa nr 16 im. prof. Rudolfa Ranoszka w Jastrzębiu-Zdroju

7.            Szkoła Podstawowa nr 17 im. Jana Brzechwy w Jastrzębiu-Zdroju

8.            Szkoła Podstawowa nr 18 im. Henryka Sławika w Jastrzębiu-Zdroju

9.            Szkoła Podstawowa nr 20 im. Henryka Jordana w Jastrzębiu-Zdroju

10.          Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju

11.          Zespół Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju

Komentarze są wyłączone.