XIV Integracyjny Festiwal Poezji Dziecięcej „Wesołe Strofy”

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

22 marca br. w Kinie Centrum odbył się XIV Integracyjny Festiwal Poezji Dziecięcej „Wesołe Strofy” organizowany przez Szkołę Podstawową Specjalną nr 23 im. ks. prof. J. Tischnera i MOK w Jastrzębiu-Zdroju. Impreza organizowana była w ramach kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom” i Kampanii „Razem raźniej” organizowanej przez Kuratorium Oświaty w Katowicach. Motywem przewodnim festiwalu były „Rycerskie przygody”.
W bajkowy świat średniowiecza wprowadziła nas finalistka programu „Mam talent” Inna Biliaieva pokazem baniek mydlanych. Zaproszeni goście mieli okazję zaprezentować zebranym wiersz M. Brykczyńskiego „O rycerzu, który się nie spieszył”.

Zaszczycili nas swoją obecnością: p. Anna Hetman – Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój, p. Roman Foksowicz I z-ca Prezydenta Miasta, p. Alina Chojecka – Radna Rady Miasta, p. Halina Humeniuk – Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych, p. Ewa Gutowska – Naczelnik Wydziału Kultury, p. Maria Kucharska – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, p. Joanna Łodzińska-Czoch – Dyrektor Przedszkola Specjalnego, p. Dorota Kowol – Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Ruptawie.
Występy artystów z przedszkoli i szkół dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uświetnił zespół bębniarski „Dziesiątka” ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 23. Wszyscy artyści zostali nagrodzeni i gorąco oklaskiwani przez publiczność. Średniowieczni kronikarze wprowadzili nas w świat rycerzy, księżniczek i smoków, a wśród publiczności przeprowadzili wiele konkursów z nagrodami. Bajkowy nastrój, przepiękne kostiumy, profesjonalna gra aktorska przyczyniły się do pokazania twórczości osób niepełnosprawnych i ich integracji ze środowiskiem lokalnym. Festiwal szerzył ideę tolerancji i szacunku do drugiego człowieka.
Impreza została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój pani Anny Hetman.

Brak komentarzy.

Leave a comment