Likwidujemy nierówności na A1 pomiędzy węzłami „Knurów” oraz „Dębieńsko.

21 października rozpoczynamy pierwszy etap prac. Potrwa on do 25 października br. W tym etapie wykonamy prace na pasie prawym. 26 października, przystąpimy do kolejnego etapu, który swoim zakresem obejmie pas środkowy i lewy. Ten etap potrwa do końca miesiąca. Realizacja takiego harmonogramu robót uzależniona jest od wystąpienia sprzyjających warunków atmosferycznych.

Zakres:

Usunięcie nierówności na jezdni polegać będzie na wykonaniu frezowania warstw: wiążącej i ścieralnej, a w ich miejsce ułożeniu nowych. Całość zakończy odtworzenie oznakowania poziomego.  

Organizacja ruchu:

Na czas robót, oprócz zawężania jezdni, zostanie wprowadzony limit prędkości do 80 km/h.

W pierwszym etapie kierowcy będą mieli do dyspozycji 2 pasy ruchu – środkowy i lewy. W drugim etapie, prawy – już wyremontowany. Po tych czynnościach, występujące dotychczas ograniczenia, w postaci limitu prędkości do 80 km /h, zostaną trwale usunięte. 

źródło:gddkia.gov.pl

Leave a comment

Send a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *