Można starać się o pieniądze na sport

Można starać się o pieniądze na sport

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój ogłasza drugi nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie zadania z zakresu finansowania rozwoju sportu na 2020 r.

Wnioski można składać do 6 listopada 2020 r. w Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok. 020A).

O dotację może ubiegać się klub sportowy niezaliczany do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Miasta prowadzi działalność sportową w dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, hokej na lodzie, tenis stołowy i judo.

Dotacja może być przeznaczona na dofinansowanie wydatków z tytułu:

  • realizacji programów szkolenia sportowego,
  • zakupu sprzętu sportowego oraz strojów sportowych, wody mineralnej i odżywek dla zawodników,
  • kosztów organizowania zawodów sportowych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój lub uczestnictwa w zawodach,
  • kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
  • wynagrodzenia kadry szkoleniowej, trenerskiej, instruktorskiej i masażystów,
  • stypendium wypłacane w kwocie netto, z zastrzeżeniem, że klub zabezpieczy środki finansowe na wypłatę pochodnych od kwoty brutto.

Realizacja zadania rozpoczyna się nie wcześniej niż 13 listopada 2020 r. i zakończy nie później niż 31 grudnia 2020 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.jastrzebie.pl oraz w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta (bud. A, pok.204 – tel. 32 4785117, pok. 206 – tel. 32 4785335).

źródło: jastrzebie.pl

Leave a comment

Send a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *