Działania NURD zakończone!

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Wczoraj, dnia 29 czerwca na terenie naszego województwa policjanci drogówki prowadzili akcję pod nazwą „NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO”. Działania te miały na celu wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a  także na przestrzeganie przepisów związanych z korzystaniem z dróg przez pieszych.

Wzajemne obserwacje- relacja pieszy- kierowca. Ważnym elementem, na który policjani zwracali uwagę było zachowanie kierujących w stosunku do tych poruszających się pieszo po ulicach i odwrotnie. Policjanci patrzyli, czy wszyscy uczestniczący w ruchu drogowym stale zachowują bezpieczeństwo podczas wykonywanych czynności.

Cała akcja trwała do godziny 22:00

Foto: policja Jastrzębie

Brak komentarzy.

Leave a comment