25 lat odrodzonego samorządu

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

W tym roku mija 25 lat od przywrócenia w Polsce samorządu terytorialnego. Z tej okazji 25 maja 2015 r. w Domu Zdrojowym odbędzie się uroczysta sesja Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 13.00.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji uroczystej Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wręczenie Złotej Odznaki „Zasłużony dla Województwa Śląskiego” Henrykowi Kapolowi.
4. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój.
5. Wystąpienie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.
6. Wystąpienie Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój.
7. Wykład dr Jarosława Makowskiego – „Wyzwania współczesnego samorządu”.
8. Wystąpienia zaproszonych gości.
9. Zakończenie obrad sesji.

Brak komentarzy.

Leave a comment